Limity udržali výdavky na nemecké zdravotníctvo na uzde

štvrtok, 25. október 2007, 11:00

Rozhovor s riaditeľom nemeckého inštitútu IGES prof. Bertramom Häusslerom.

Podiel výdavkov na zdravotníctvo na HDP v Nemecku – na rozdiel od iných vyspelých krajín – nestúpa, ale stagnuje v rozpätí 10,3 – 10,8 %. Prečo je Nemecko také úspešné pri kontrole výšky zdravotníckych výdavkov?

V zásade najmä preto, že Nemecko sa začiatkom deväťdesiatych rokov v situácii finančnej núdze po znovuzjednotení Nemecka, rozhodlo rozdeliť výdavky na zdravotníctvo do viacerých samostatných rozpočtov (ambulantný rozpočet, rozpočet na lieky, rozpočet stacionárnej starostlivosti a iné). Všetkým týmto rozpočtom bol určený presný limit, kam až môžu rásť, čo znamená, že tieto rozpočty nie sú prekračované a to bez ohľadu na to, či stúpa počet lekárov, či stúpa počet pobytov v nemocnici alebo či stúpa počet výkonov, výdavky už nenarastajú.

Znamená to, že náklady spojené s takýmto priškrtením výdavkov nesú na svojich pleciach v Nemecku zdravotníci?

Áno, tak sa to dá vyjadriť. Za posledných 15 rokov stúpli platy nemocničných lekárov a sestier len veľmi minimálne a príjmy ambulantných lekárov tiež viacmenej stagnovali. Aj výdavky na lieky boli držané na rovnakej úrovni, aj keď sa v populácii spotrebovalo výrazne viac liekov.

Je takáto situácia dlhodobo udržateľná?

Nemocniční lekári v minulom roku veľmi hlasno protestovali a vydobili si výrazný nárast svojich platov, ktoré tak narástli omnoho viac ako v iných oblastiach služieb v Nemecku. V ambulantnej oblasti bolo lekárom prisľúbené, podľa aktuálnej reformy, že od roku 2009 budú pri odmeňovaní opäť honorované aj výkony, ktoré presahujú rozpočtom daný limit.

Odkiaľ sa na to v systéme zoberú peniaze?

Peniaze pôjdu z nových zdrojov. Doteraz prichádzali peniaze len od zamestnancov a zamestnávateľov, ale na základe reformy bude zavedený nový fond. Tento fond bude okrem prostriedkov od zamestnancov a zamestnávateľov financovaný aj z daňových príjmov. Pokiaľ tieto prostriedky nebudú dostačujúce, budú samotní pacienti, resp. poistenci platiť dodatočné poistné svojim zdravotným poisťovniam, aby sa tak vyrovnal prípadný deficit. To znamená, že vo fonde bude určitý strop výdavkov, po jeho prekročení prídu na rad peniaze z daní a dodatočné príspevky poistencov bez podielu zamestnávateľa.

Aká je vaša prognóza pre túto situáciu. Budú dodatočné príspevky poistencov vysoké?

Pokiaľ bude reforma zavedená v takejto podobe, bude od roku 2009 vládou stanovovaná základná sadzba poistného. My vychádzame z toho, že táto hranica bude posadená dosť nízko, a teda poisťovne budú od poistencov žiadať dodatočné príspevky, ktorých výška narastie.

Ďakujem za rozhovor!

IGES – Institut für Gesundheits– und Sozialforschung GmbH

Renomovaný nemecký súkromný inštitút zaoberajúci sa otázkami zdravotníctva. Pracuje v ňom okolo 60 expertov na celé spektrum súvisiacich oblastí – lekári, ekonómovia, psychológovia, sociológovia, matematici, informatici, farmaceuti a biológovia. Hlavnými okruhmi tém sú: výskum, koncepcia, vyhodnotenie a vedecké podloženie nových modelov organizácie zdravotníctva, ekonómia zdravotníctva, Health Technology Assessment, farmakoekonomika a farmakoepidemiológia, výskum inovácií a posudzovanie účinnosti v medicíne, IT systémy v zdravotníctve, klinický výskum.

www.iges.de

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia