Makro, december 2007

pondelok, 07. január 2008, 15:00

Mzdy v zdravotníctve a sociálnej pomoci rástli najrýchlejšie zo všetkých odvetví

Zatiaľ sú k dispozícii dáta o mzdách podľa odvetví za prvé tri štvrťroky 2007. Vyplýva z nich, že odvetvie zdravotníctvo a sociálna pomoc bolo odvetvím s najsilnejším medziročným rastom priemernej mzdy. Medziročné tempo rastu priemernej mzdy v tomto odvetví (15,0 %) bolo značne vyššie ako v priemere za hospodárstvo (6,9 %). Priemerná mzda v odvetví zdravotníctva a sociálnej pomoci (16 223 Sk) však ešte aj tak výrazne zaostáva za priemerom ekonomiky SR (19 208 Sk).

Graf 2: Úroveň miezd a ich dynamika v odvetviach hospodárstva v prvých troch štvrťrokoch 2007

Vysvetlivka: Úroveň miezd zobrazuje ľavá os, index zobrazuje pravá os (ide o priemerné hodnoty za prvé tri štvrťroky 2007). Index zobrazuje medziročnú zmenu (rovnaké obdobie predchádzajúceho roka = 100).

Zdroj: vlastné výpočty podľa údajov Štatistického úradu SR

Obe miery nezamestnanosti klesajú, ale stále sú vzájomne vzdialené

Úrady práce hlásia z mesiaca na mesiac stále nižšiu mieru nezamestnanosti. V októbri prvýkrát klesla miera evidovanej nezamestnanosti pod 8 % (konkrétne 7,9 %), v novembri klesla ešte ďalej – na 7,8 %. V decembri Štatistický úrad SR zverejnil aj výsledky výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) za tretí štvrťrok 2007. Z neho takisto vyplýva ústup nezamestnanosti (11,2 % oproti 12,8 % pred rokom), ale namerané hodnoty sú ešte stále významne odlišné od tých, ktoré poskytujú úrady práce. Tento jav pretrváva od roku 2003, keď sa sprísnili pravidlá pre evidenciu na úradoch práce. Odvtedy je miera nezamestnanosti podľa VZPS podstatne vyššia ako tá sprostredkovaná úradmi práce. Ironické na tom je, že predstavitelia súčasnej vládnej koalície vyjadrovali v čase svojho opozičného pôsobenia nedôveru voči nižším mieram nezamestnanosti vykázaným úradmi práce a hovorili o potrebe zreálnenia týchto čísel. Teraz však už pretrvávajúca diferencia medzi mierami nezamestnanosti neprekáža… Pritom nemožno ani jednu z týchto mier nezamestnanosti vyzdvihovať ako správnejšiu, len ich treba správne interpretovať.

Graf 3: Miera nezamestnanosti v %, podľa dvoch metód jej vykazovania

Poznámka: údaj za VZPS je štvrťročný

Zdroj: vlastné výpočty podľa údajov Štatistického úradu SR

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia