ÚDZS sa vyjadruje k rušeniu EZP

piatok, 09. máj 2008, 16:58

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) označil rozhodnutie akcionára Európskej zdravotnej poisťovne, a.s. (EZP) o jej zrušení a následnej likvidácii za nezodpovedné a neuvážené „Viac ako 120 tisíc poistencov sa týmto krokom ocitlo na ulici,“  povedal na piatkovej tlačovej besede predseda ÚDZS Richard Demovič. Vzniknutú situáciu dokonca označil za krízovú. „Poistenci EZP sa stali pre účely verejného zdravotného poistenia nepoistenými a zároveň bolo porušené jedno z ich ústavných práv, právo na ochranu zdravia,“  doplnil. Demovič sa pritom domnieva, že dané udalosti umožnili nedokonalosti legislatívy. 

Health Policy Institute s týmto hodnotením nesúhlasí. Reformná legislatíva počítala s možnosťou odchodu poisťovne z trhu, nešlo preto o krízovú situáciu. Zákon ukladá v takomto prípade ÚDZS konať – a úrad si svoje povinnosti splnil. Poistenci v  prípade zrušenia EZP však neboli žiadnym spôsobom ohrození, keďže zákon počítal aj s  možnosťou odmietnutia prevzatia poistného kmeňa inou zdravotnou poisťovňou. V  takom prípade by kmeň prevzala poisťovňa s majoritnou účasťou ministerstva zdravotníctva (teda Všeobecná zdravotná poisťovňa). V prípade EZP však záujem o prevzatie kmeňa prejavil minimálne jeden subjekt – ZP Apollo.

„Dovoľujem si konštatovať, že EZP ako aj ÚDZS pri rozhodnutí EZP vstúpiť do likvidácie postupovali v rámci platnej legislatívy a nijako neboli a ani nemohli byť dotknuté práva a povinnosti poistencov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“ povedal v reakcii na Demovičove slová Eduard Kováč, výkonný riaditeľ Združenia zdravotných poisťovní SR.

BUDE NOVELA ZÁKONA?

„Aby sme sa vyhli ďalšiemu neočakávanému jednostrannému zlikvidovaniu zdravotnej poisťovne, iniciujeme novelizáciu zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade na zdravotnou starostlivosťou,“ uviedol Demovič. Pôjde o takú zmenu, aby bez zásahu úradu nemohlo prísť k zlikvidovaniu subjektu verejného zdravotného poistenia.

Eduard Kováč sa podľa agentúry SITA nedomnieva, že v súvislosti s likvidáciou EZP existujú dôvody na korekciu v súčasnosti platnej legislatívy.

Takáto úprava by mohla predstavovať vážnu bariéru pre odchod z  trhu, upozorňuje Health Policy Institute. „Došlo by tak k ďalšiemu zásadnému zásahu do práv akcionárov. Mohlo by to znamenať faktické zoštátnenie ich investícií,“ povedal Tomáš Szalay, partner HPI. Ak je potrebné poskytnúť dostatočný čas na dočasný prevod poistného kmeňa, riešením môže byť napríklad mesačná oznamovacia povinnosť pred likvidáciou poisťovne.

RATING HPI

Na tlačovej besede Richard Demovič spomenul aj rating zdravotných poisťovní, ktorý Health Policy Institute vydal septembri 2007. Rating mal oceniť EZP ako najstabilnejší a najkvalitnejšie fungujúci produkt verejného zdravotného poistenia. Toto tvrdenie nie je pravdivé a HPI považuje za potrebné uviesť ho na správnu mieru. V ratingu skončili najlepšie zdravotné poisťovne Union a Dôvera. EZP získala hodnotenie „B“ a najlepšie dopadla len v parametri hodnotenia vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

„Za výsledkami ratingu si stojíme,“ povedal Tomáš Szalay. „EZP predsa neodchádza z trhu pre nespokojných klientov či nekvalitné služby, ale z dôvodu zásadnej zmeny legislatívy, ktorá sa medzičasom odohrala. A táto zmena vytlačila z trhu dobrú poisťovňu.“

STRATA EZP

Ako uvádza agentúra SITA, podľa Demoviča je otázny dôvod, prečo sa najmenšia zdravotná poisťovňa rozhodla opustiť slovenský trh verejného zdravotného poistenia. „Rok 2005 ukončila so stratou viac ako 1 mil. Sk, rok 2006 so stratou 46 mil. Sk, rok 2007 so stratou 233 mil. Sk a ku koncu marca toho roka dosiahla jej strata 26 mil.Sk,“ objasnil. „Ťažko sa mi preto verí, že odchádzajú kvôli tomu, že nemohli produkovať zisk,“ pokračoval.

Health Policy Insitute s touto argumentáciou zásadne nesúhlasí. Európska zdravotná poisťovňa, a. s., bola novou zdravotnou poisťovňou na trhu verejného zdravotného poistenia. V prvých rokoch podnikania takýto subjekt znáša väčšinu nákladov spojených so vstupom na trh s legitímnym očakávaním návratnosti tejto investície v budúcnosti. Avšak zmena legislatívy, ktorá obmedzila použitie zisku, túto návratnosť prakticky znemožnila.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia