Ministerstvo financií a referencovanie cien liekov

piatok, 22. máj 2009, 12:07

Health Policy Institute víta iniciatívu Ministerstva financií SR (MF SR), ktoré v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva (MZ SR) pripravilo analýzu cien a cenových návrhov liekov registrovaných na Slovensku. Na svojej internetovej stránke MF SR upozorňuje na tie lieky, ktorých ceny sú vyššie ako je priemer cien daných liekov v šiestich najlacnejších krajinách EÚ.

Doterajšie referencovanie cien liekov v réžii MZ SR podľa HPI zrejme neprinieslo očakávané výsledky v podobe úspor v liekovej politike.

Dodávatelia liekov uvedených v Tabuľke 1 analýzy podali cenové návrhy pre kategorizáciu k 1. októbru 2009, dodávatelia liekov v Tabuľke 2 ich nepodali. V Tabuľke 1 autori uvádzajú aj cenu, ktorá zodpovedá priemeru 6 najnižších v EÚ podľa im dostupých údajov. Pri liekoch v Tabuľke 2 požiadalo MZ SR príslušných dodávateľov liekov o dodatočné dodanie cien liekov vo všetkých krajinách EÚ, kde sa príslušné lieky predávajú. V zozname nie sú zahrnuté lieky, ktorých cena/cenový návrh prevyšuje referenčnú cenu o menej ako 1%, ani tie, ktoré podľa dostupných údajov referenčnú cenu neprekračujú. Ministerstvo financií upozorňuje, že zoznam je predbežný, a je zverejnený len ako informácia pre odbornú a všeobecnú verejnosť z dôvodov transparentnosti.

Dodávatelia získali podklady na prípravu potrebných materiálov len dva dni pred termínom ich odovzdania, čo sa mohlo prejaviť v kvalite zaslaných dát. Prípadné vecné a metodické rozdiely budú prerokované s dotknutými dodávateľmi počas tzv. hearingov organizovaných MZ SR, pričom zápisnice z nich budú zverejnené na internete.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia