Národný program prevencie ochorení srdca a ciev

streda, 13. máj 2009, 3:48

Návrh Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev (NPPOSC) je v pripomienkovom konaní. Ministerstvo zdravotníctva si od programu sľubuje zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva a to najmä zlepšením kontroly najzávažnejších kardiovaskulárnych rizikových faktorov (najmä hypertenzie, fajčenia a zvýšených hladín krvných lipidov a cholesterolu). Lehota pre pripomienky je do 25. 5. 2009.

Hlavným cieľom NPPOSC je vytvorenie celospoločensky efektívneho systému opatrení zameraného na zníženie incidencie a prevalencie najzávažnejších srdcovocievnych rizikových faktorov, ako aj na redukciu morbidity a mortality ischemickej choroby srdca, chronického srdcového zlyhávania a náhlej kardiálnej smrti.

Podľa doložky finančných dopadov predstavuje nvrhovaný Národný program prevencie ochorení srdca a ciev zvýšené nároky na štátny rozpočet. Nároky na realizáciu programu pre rok 2009 zo zdrojov MZ SR činia 597 490,50 eur (18 000 000 Sk) a v priebehu troch rokov 1 740 377 eur (52 430 000 Sk). Okrem týchto položiek sú v časti programu pre deti a dorast vyčíslené ešte aj ďalšie komplementárne požiadavky,ktoré by sa mali uhrádzať zo zdrojov zainteresovaných subjektov na preventívnom projekte (MZ SR a zdravotné poisťovne). Za rok 2009 sa odhadujú na 1 045 608,44 eur ( 31 500 000 Sk) a za tri roky (2009 – 2011) celkovo 3 136 825,33 eur (94 500 000 Sk).

Dopadová správa sa síce zmieňuje o nákladovej efektívnosti, avšak neprináša žiadnu konkrétnu analýzu. Odvoláva sa na bližšie nešpecifikované zahraničné štúdie, ktoré majú potvrdzovať, že „finančné prostriedky investované do národných preventívnych programov ochorení srdca a ciev sa behom niekoľkých rokov viacnásobne vrátia štátu.“

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia