Značka: verejné zdravotníctvo

nedeľa, 20. september 2009, 12:00

Materiál z dielne ÚVZ SR vypovedá viac o jeho autoroch než o zdraví populácie

Vláda SR schválila 2. septembra 2009 Správu o zdravotnom stave obyvateľstva za roky 2006 – 2008 (ďalej „Správa“), ktorú vypracoval Úrad verejného zdravotníctva SR. Ako sme už na stránkach IntoBalance upozornili, táto správa neplní svoju základnú úlohu. Veľká časť dát je neaktuálna, s obmedzenou vypovedacou schopnosťou o zdravotnom stave obyvateľstva.

utorok, 28. júl 2009, 17:31

Ministerstvo zdravotníctva predložilo koncom júla do pripomienkového konania Správu o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2006-2008. Deskriptívna správa Úradu verejného zdravotníctva SR poukazuje na signifikantné regionálne rozdiely v chorobnosti ako aj v strednej dĺžke života. Autori dokumentu však neidentifikujú príčiny týchto rozdielov ani stratégie na ich zníženie.

utorok, 28. júl 2009, 17:15

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2009-2012. Dokument je z prevažnej časti doslovnou kópiou programu z roku 2003, s minimálnymi formulačnými úpravami.

streda, 13. máj 2009, 3:48

Návrh Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev je v pripomienkovom konaní. Ministerstvo zdravotníctva si od programu sľubuje zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva a  to najmä zlepšením kontroly najzávažnejších kardiovaskulárnych rizikových faktorov (najmä hypertenzie, fajčenia a zvýšených hladín krvných lipidov a cholesterolu).

utorok, 29. máj 2007, 23:59

29. mája 2007 schválili členovia autorských tímov troch relevantných odborných publikácií a predstavitelia 24 odborných, profesijných a stavovských organizácií pôsobiacich v zdravotníctve 48 aktuálnych priorít slovenského zdravotníctva.

utorok, 17. október 2006, 11:00

Pripomienky Asociácie všeobecných lekárov pre deti a dorast k Národnému imunizačnému programu v Slovenskej republike v roku 2007.

štvrtok, 13. október 2005, 12:44

Minister zdravotníctva Rudolf Zajac odvolal z funkcie hlavného hygienika Ivana Rovného. Vo funkcii ho zatiaľ zastupuje Darina Lopušná.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia