Správa o zdravotnom stave obyvateľstva

utorok, 28. júl 2009, 17:31

Ministerstvo zdravotníctva predložilo koncom júla do pripomienkového konania Správu o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2006-2008. Deskriptívna správa Úradu verejného zdravotníctva SR poukazuje na signifikantné regionálne rozdiely v chorobnosti ako aj v strednej dĺžke života. Autori dokumentu však neidentifikujú príčiny týchto rozdielov ani stratégie na ich zníženie.

Medzi zverejnenými dátami stojí za pozornosť vývoj výskytu infekcie HIV/AIDS. V posledných rokoch dochádza k výraznému nárastu nových prípadov. V roku 2008 to bolo 49 prípadov, najviac od začiatku sledovania v roku 1985 (!). Ani v tomto prípade správa neuvádza dôvody takéhoto vývoja. V tejto súvislosti si treba tiež všimnúť návrh Národného programu prevencie HIV/AIDS na roky 2009-2011, ktorý bol rovnako predložený do pripomienkovania, ktorý sa taktiež touto skutočnosťou nezaoberá.

Pripomienkové konanie sa končí 4. augusta 2009.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia