Programové tézy pravice: Zdravotníctvo

utorok, 29. jún 2010, 0:15

Po parlamentných voľbách z 12. júna 2010 došlo na Slovensku k zmene politických síl. Väčšinu 79 kresiel v 150-člennej Národnej rade SR získali štyri stredopravé subjekty: SDKÚ-DS (28), SaS (22), KDH (15) a Most – Híd (14). Predstavitelia týchto strán sa 22. júna dohodli na programových tézach novej vlády. Uverejňujeme body týkajúce sa rezortu zdravotníctva.

Stanovisko HPI k týmto tézam nájdete v tlačovej správe.

 • Zrušíme povinnosť vystavovania odporúčacích lístkov k špecialistom.

 • Zavedieme elektronickú kartu poistenca na zefektívnenie administratívy a starostlivosti o pacienta v rámci projektu e-health.

 • Zavedieme strop pre platby za lieky u lekára alebo pre seniorov a zdravotne postihnutých.

 • Zlepšíme podmienky opatrovania ťažko chorých pacientov v domácej starostlivosti.

 • Posilníme prevenciu a motiváciu k nej vrátane vytvorenia celoštátnych preventívnych programov: Rodič a dieťa, Starostlivosť o seniorov, Onkologický program, Srdcovocievny program a Program mentálneho zdravia bez nároku na dodatočné rozpočtové zdroje.

 • Zabezpečíme šetrenie zdrojov prostredníctvom sústredenia sa na lepšiu diagnostiku pred necielenou terapiou.

 • Zavedieme bonus pri platbách na zdravotné poistenie pre dospelých obyvateľov, ktorí nevyčerpali zdravotnú starostlivosť.

 • Zanalyzujeme zavedenie výpisov vyčerpanej zdravotnej starostlivosti. Zdravotná poisťovňa by povinne zaslala každému poistencovi, ktorému bola poskytnutá zdravotná starostlivosť, 1x ročne výpis úhrad za vyčerpanú starostlivosť.

 • Zadefinujeme zákonný nárok na rozsah zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného poistenia. Tento bude rovnaký pre všetkých a každá zdravotná poisťovňa pôsobiaca na trhu ho bude povinná zabezpečiť.

 • Znížime bariéry pre vstup nových subjektov na trh poskytovateľov zdravotného poistenia.

 • Vrátime poisťovniam možnosť tvorenia zisku za presne stanovených podmienok, tak, aby sa nezhoršovala pozícia štátu v prebiehajúcich sporoch o ochranu investícií. Poisťovne musia vyvíjať tlak na poskytovateľov zdravotníckych služieb smerom k efektivite a ku kvalite, pričom musia chrániť záujem svojho poistenca – pacienta.

 • Umožníme poisťovniam pripoistenie, ktoré bude pokrývať úhrady nad rámec zákonného nároku ako aj nadštandardné služby.

 • Zvážime zvýšenie percenta poistného, ktoré nebude predmetom prerozdeľovania.

 • Rozšírime kompenzáciu rizikovej štruktúry poistencov o kritérium zdravotného stavu jednotlivca so zahrnutím finančne náročných výkonov.

 • Vrátime nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

 • Zavedieme zrozumiteľný systém merania kvality a akreditáciu poskytovateľov vrátane nemocníc.

 • Dáme všetkým nemocniciam právnu formu obchodných spoločností a umožníme transformáciu neziskových organizácií na akciové spoločnosti.

 • Zrovnoprávnime financovanie nemocníc spolu so zavedením platby za diagnózu (DRG systém).

 • Doriešime minimálnu sieť špecializovanej ambulantnej starostlivosti a ústavnú starostlivosť (prehodnotenie siete zdravotnej starostlivosti a reštrukturalizácie siete poskytovateľov).

 • Protimonopolný úrad bude musieť oveľa účinnejšie zakročovať proti prípadným kartelovým dohodám poskytovateľov a zároveň aj poisťovní pri rokovaniach o cenách.

 • Na prevádzku RZP a RLP budeme vyhlasovať verejné obstarávanie. Rozdelíme výberové konania tak, aby nedochádzalo k súčasnému výberu všetkých poskytovateľov. Udeľovanie licencií na rýchlu zdravotnú pomoc sa musí udiať formou elektronickej aukcie.

 • Zavedieme grantový systém do vedy a výskumu v oblasti zdravotníctva.

 • Vláda sa bude zaoberať rozsahom povinného očkovania detí.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia