HPI víta programové tézy v zdravotníctve

štvrtok, 24. jún 2010, 13:05

Health Policy Institute (HPI) víta dohodu pravicových strán na programových tézach budúcej vlády. V oblasti zdravotníctva sa tieto tézy v mnohom prekrývajú s odporúčaniami HPI pre zdravotnú politiku ako aj s navrhovaným ideálnym „programovým vyhlásením reformnej vlády.“

Policy Paper HPI

„Programové vyhlásenie reformnej vlády“
časť Zdravotníctvo
(projekt Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika)


Za tri najdôležitejšie body v dohodnutých programových tézach považujeme:

 1. DRG: zmena spôsobu financovania nemocníc
  Zavedenie platby za diagnózu odstráni diskrimináciu niektorých nemocníc a prispeje k spravodlivejšiemu prerozdeľovaniu zdrojov. Náročnejšia starostlivosť bude hodnotená lepšie. Za rovnakú starostlivosť budú mať nemocnice porovnateľnú úhradu bez ohľadu na to, či ide o nemocnicu fakultnú alebo okresnú.

 2. transformácia nemocníc na akciové spoločnosti
  Akciová spoločnosť je právna forma, ktorá vedie manažment k hospodárnemu riadeniu nemocnice. Zastavenie transformácie v roku 2006 považujeme za zásadnú chybu, ktorá stála slovenských daňových poplatníkov viac než 130 miliónov eur. Tie si vyžiadalo oddlženie štátnych príspevkových organizácií – pritom štátne akciové spoločnosti žiaden dlh netvorili.

 3. jednoznačné stanovenie rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia (tzv. základný balík)
  Kým nebude zrejmé, ktorá zdravotná starostlivosť je a ktorá nie je predmetom úhrady z verejného zdravotné poistenia, dovtedy nebude možné na Slovensku spustiť individuálne zdravotné poistenie. Nejasnosť vymedzenia solidárneho balíka vedie k nedorozumeniam medzi pacientmi a lekármi a živelnému spoplatňovaniu rôznych výkonov.

Do programových téz sa nedostali niektoré opatrenia, ktoré sú podľa HPI potrebné na dokončenie reformy zdravotníctva:

 1. rozdelenie VšZP na 3-4 menšie časti a ich následná privatizácia v medzinárodnom tendri
  Vysoká koncentrácia na poistnom trhu deformuje súťaž poisťovní i poskytovateľov. Privatizáciou by sa štát mohol začať plne venovať regulácii systému. Výnosy z privatizácie by bolo možné použiť na rekonštrukciu alebo výstavbu nemocníc v slovenských regiónoch.

 2. „jumbo-clustre“ pri kategorizácii liečiv
  Úhrady za lieky sa v kategorizácii stanovujú na základe porovnania s rovnakými účinnými látkami. Jumbo-cluster umožňuje ich porovnávať aj s odlišnými liečivami, ktoré majú podobné účinky. Rozšíri sa tak súťaž medzi výrobcami liekov, ktorá prinesie tlak na zníženie cien.

 3. HTA agentúra
  Slovensku dnes chýba mechanizmus  na posudzovanie nákladovej efektívnosti nových medicínskych technológií (Health Technology Assessment, HTA) – ako sú napr. nové lieky, prístroje, postupy. Rozhodovanie o tom, čo budeme hradiť z verejných zdrojov, tak nie je vždy podložené objektívnym zhodnotením nákladov a benefitov. HTA agentúra by umožnila prijímať odborné rozhodnutia a minimalizovať politické tlaky.

Napriek týmto výhradám považujeme programové tézy budúcej vlády za progresívne. Slovenské zdravotníctvo má šancu sa za štyri roky významne posunúť vpred a lepšie napĺňať svoje poslanie: zlepšovanie zdravotného stavu, spokojnosti a finančnej ochrany obyvateľov.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia