Zajac – Fico 4:0

streda, 26. január 2011, 14:14 a

Robert Fico prehral svoj štvrtý spor so Zajacovou reformou zdravotníctva pred Ústavným súdom. V auguste 2008 sme v článku Zajac – Fico 3:0 zhrnuli neúspešné podania Roberta Fica na Ústavný súd vo veci reformy zdravotníctva Rudolfa Zajaca. K trom rozhodnutiam sme pridali štvrté, s otáznikom: obmedzenie zisku zdravotných poisťovní. A výsledok sme predpovedali správne, stav Zajac – Fico je 4:0.

Pozrite si rozhovor Petra Pažitného o rozhodnutí Ústavného súdu
(video časopisu .týždeň)

Ústavný súd rozhodol 26. januára 2011 v kauze zisku zdravotných poisťovní tak, že obmedzenie zisku bolo v rozpore s Ústavou. Vyhovel tak podaniu 52 poslancov NR SR z radov opozície, ktorí v roku 2008 napadli vládnu novelu zákona o zdravotných poisťovniach. Vláda Roberta Fica ňou obmedzila nakladanie so ziskom zdravotných poisťovní a zaviazala ich dosiahnutý zisk v plnej výške použiť na nákup zdravotnej starostlivosti. 

Chronológia

Novelu zákona predložilo do pripomienkového konania ministerstvo zdravotníctva pod vedením ministra Ivana Valentoviča 5. júna 2007. Stalo sa tak po veľkom tlaku predsedu vlády R. Fica na zmeny v zdravotníctve. Predchádzajúce Valentovičove návrhy zákonov (povinné prepoistenie poistencov štátu či zákon o verejnoprávnych poisťovniach) neprešli legislatívnym procesom pre vážne argumenty spochybňujúce ústavnú konformnosť. „Nezisková“ novela síce procesom prešla, ale s rozpormi a nesúhlasom viacerých zainteresovaných, vrátane ministerstva financií, Protimonopolného úradu a legislatívnej rady vlády. Na možnú protiústavnosť a riziko medzinárodných arbitráží bola vláda jasne a včas upozornená.

Pôvodne bol tento zákon predložený na skrátené pripomienkové konanie, po vlne verejných pripomienok ministerstvo rozhodlo o predĺžení lehoty na štandardnú dĺžku. 

Ministerstvo financií v pripomienkovom konaní uviedlo:

„V záujme zabránenia sporov z porušenia dohôd o podpore a vzájomnej ochrane investícií, ktoré sú v gescii Ministerstva financií SR, upozorňujem na skutočnosť, že aj keď by podľa predloženého návrhu zahraničná spoločnosť naďalej zostala priamym alebo nepriamym akcionárom slovenskej zdravotnej poisťovne, jej investícia (akcie) by mohla byť považovaná za podstatne znehodnotenú.

Investičný spor by sa nutne nemusel týkať akcií samotných, ale skôr ich hodnoty, ktorú by štát odobral. Zahraničné poisťovacie spoločnosti by mohli namietať porušenie zmluvy štátom „vyvlastnením“ zákonných a obchodných aktív a práv.

Rozhodcovský súd by mohol prísť k záveru, že došlo k úmyselnému zásahu štátu ohľadne činnosti zahraničnej poisťovacej spoločnosti za účelom zbaviť spoločnosť práva užívať a využívať svoju investíciu k vlastnému prospechu.

…Vzhľadom na navrhované znenie žiadam vykonať právnu analýzu týkajúcu sa možnosti zdravotných poisťovní uplatniť prípadné dôsledky návrhu.“

Návrh nezískal ani podporu tripartity, pre nesúhlas zamestnávateľov (RÚZ a AZZZ SR). Legislatívna rada vlády návrh síce odobrila, ale s týmto upozornením:

„…návrh zákona môže znamenať zásah do investícií zahraničných investorov vo viacerých slovenských zdravotných poisťovniach. Títo investori sa po schválení zákona budú môcť s veľkou pravdepodobnosťou úspešne domáhať po preukázaní vložených investícií náhrady škody voči Slovenskej republike v rámci rozhodcovského konania na základe medzinárodných zmlúv o ochrane a podpore investícií…“

Vláda novelu schválila 8. augusta 2007, parlament ju odhlasoval 25. októbra 2007 (vyšla pod číslom 530/2007 Z. z.).

Zdravotné poisťovne sú tak od 1. 1. 2008 povinné kladný výsledok hospodárenia použiť výhradne na nákup zdravotnej starostlivosti. Výdavky na správu a administratívu boli ohraničené na 3,5 % vybratého poistného.

Zahraniční akcionári zdravotných poisťovní (Eureko v prípade ZP Union a HICEE v prípade ZP Dôvera) vedú kvôli tejto novele arbitráže. Zmenu podmienok považujú za znehodnotenie svojej investície. Keďže obe spoločnosti majú sídlo v Holandsku a Holandsko má so Slovenskom nadštandardnú zmluvu o ochrane investícií, ktorá zvyšuje šancu na úspech v konaní.

Zajac – Fico 4:0 
1:0 Dvadsaťkorunáčky sú v súlade s ústavou
2:0 Rozsah zdravotnej starostlivosti môže byť definovaný podzákonnými normami
3:0 Zdravotné poisťovne môžu byť akciové spoločnosti
4:0 Obmedzenie zisku zdravotných poisťovní nie je v súlade s ústavou

Výhrady voči tejto legislatíve vyslovila aj Európska komisia, ktorá zatiaľ s ďalšími krokmi čaká na to, ako sa problému chopí nová vláda (v programovom vyhlásení sa prihlásila k zrušeniu tohto ustanovenia).

Na jeseň 2008 sa s podaním na Ústavný súd obrátili opoziční poslanci z SDKÚ-DS, KDH a SMK. Medzi podpísanými poslancami nájdeme mená ako Iveta Radičová, Mikuláš Dzurinda, Ivan Mikloš, Lucia Žitňanská, Zsolt Simon, Tibor Baštrnák, Pavol Hrušovský či Mária Sabolová.

Keďže v roku 2008 bol opätovne novelizovaný zákon o zdravotných poisťovniach, poslanci navrhli doplniť svoje podanie a zdôraznili, že aj po úprave ho považujú za nesúladný s ústavou. Ůstavný súd však väčšinou hlasov rozhodol o odmietnutí doplnenia podania.

Záver

Rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že novela z roku 2007 nie je v súlade s ústavou dáva za pravdu kritikom zdravotnej politiky predchádzajúcej vlády. Jej súboj so zdravotnými poisťovňami bol zbytočný, kontraproduktívny a drahý. Ako sa ukazuje, aj neúspešný.

Slovenské zdravotníctvo čelilo a čelí iným výzvam než sú súkromné zdravotné poisťovne: sú to predovšetkým veľké štátne nemocnice, ktoré potrebujú zodpovedného vlastníka, reštrukturalizáciu a investície. Problémom je priveľká a ťažkopádna VšZP s dvojtretinovým podielom na trhu, ktorú treba po častiach sprivatizovať a z výnosu zmodernizovať slovenské nemocnice.

Spormi – medzi ktoré patril aj ten, ktorý práve uzavrel Ústavný súd – sme len strácali čas. Je načase pokračovať v transformácii zdravotníctva.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia