Situácia vo VšZP je vážna

streda, 06. apríl 2011, 20:38

Neupierame snahu nového vedenia zvrátiť smerovanie poisťovne. VšZP je však veľká, ťažkopádna loď, kde sa zmena kurzu premietne do reality až po mnohých kilometroch. Vládna koalícia má pochybnosti, či to bude stačiť na vyhnutie sa zrážke. Preto odkladá jej Deň zúčtovania na 1. júl 2012.

Manažment VšZP objavil v účtovníctve štátnej poisťovne „kostlivcov“: nesprávne zaúčtované opravné položky k pohľadávkam za roky 2007 až 2009. Skreslenie účtovníctva o 50 mil. € viedlo k podaniu trestného oznámenia a k expresnej zmene legislatívy. Ešte pred účinnosťou novely zákona o zdravotných poisťovniach (zákon č. 34/2011 Z. z.), ktorá sprísňuje podmienky platobnej schopnosti zdravotných poisťovní poslanci v skrátenom termíne schválili odklad účinnosti týchto podmienok. Pre každú poisťovňu sa mal pôvodne od 1. 4. 2011 opäť sledovať podiel vlastných zdrojov na poistnom po prerozdeľovaní za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktorý nesmie klesnúť pod 3 %, inak by musel Úrad pre dohľad zaviesť nad poisťovňou nútenú správu. 

Obava, že objavené chyby v účtovníctve by mohli poisťovňu stiahnuť pod hladinu troch percent viedla vládnu koalíciu k odkladu účinnosti. Pôvodný vládny návrh odkladu (do 1. januára 2013) skrátili poslanci na návrh SaS o polroka (do 30. júna 2012). Vláda dúfa, že sa dovtedy vyhne riziku bankrotu štátnej poisťovne a s ním spojeným politickým nákladom. Za zmäkčenie podmienok hlasovali vo vzácnej zhode poslanci koalície i opozície. VšZP tak získala ďalších 15 mesiacov, kým bude musieť dodržiavať prísnejšie kritériá platobnej schopnosti. 

Je dosť neštandardné – a kritizovali sme to i v minulosti – ak sa dôležité zmeny prijímajú narýchlo, bez pripomienkového konania, nezriedka v II. čítaní v parlamente. V krátkom čase ide už o druhú zmenu zdravotníckej legislatívy v expresnom konaní (vo februári to bola novela zákona o omamných látkach). Otázka znie, či bola táto náhlivosť namieste a či informácie, ktoré spustili túto zmenu, neboli k dispozícii skôr. A samozrejme, či je správne robiť pre štátne firmy ústupky a účelovo im prispôsobovať pravidlá hry.

Aj keby odklad platobnej schopnosti nebol schválený, až do júla by ÚDZS nebol býval mal dôvod vo VšZP zasiahnuť. A to je dosť času na štandardnejšie prijímanie zákonov a väčšiu sprievodnú diskusiu. 

Neustále oživovanie neefektívne hospodáriacich štátnych organizácií za cenu vysokých nákladov odďaľuje priznanie si opakovane potvrdzovaného faktu: na Slovensku štátne vlastníctvo negarantuje efektívne a zodpovedné poskytovanie služieb (či už ide o poskytovanie verejného zdravotného poistenia alebo zdravotnej starostlivosti). Skôr dokazuje opak.

Ak by sa Mariánovi Faktorovi podarila záchranná misia, zostane tu vážne riziko, že po ďalšej zmene vlády zažijeme déjà vu. Poisťovňa s kľúčovým postavením na trhu je pre politikov priveľkým pokušením. Lepšie je ich ho zbaviť. 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia