VšZP v rokoch 2007 až 2010: kamuflovaný život nad pomery

streda, 06. apríl 2011, 20:40

Na finančné problémy VšZP upozorňujeme už od roku 2009

Na finančné problémy Všeobecnej zdravotnej poisťovne sme neupozorňovali len v našom newsletteri, ale aj v iných médiách. Za moje vyjadrenia v rozhovore pre Plus 7 dní že VšZP je „najzrelším kandidátom na bankrot“ a zlúčenie VšZP a SZP som okomentoval slovami, že „z chromého a krivého bežec nebude“ ma 20. 10. 2009 dokonca bývalá riaditeľka Zuzana Zvolenská zažalovala za neoprávnený zásah do dobrej povesti VšZP a chcela odo mňa osobne a HPI vysúdiť 1,1 milióna Sk.

Ako však hovoria právnici, aby mohla byť dobrá povesť poškodená, najprv musí byť dobrá. Aby bola absurdnosť celej situácie dokonalá, niekoľko dní po doručení začatia konania voči mne a HPI, bolo vedenie VšZP pod vedením Zuzany Zvolenskej nútené požiadať vládu o 65 mil. € formou zvýšenia základného imania, aby VšZP skutočne nezbankrotovala. Na zlepšenie finančnej situácie sa navyše v januári 2010 VšZP po zlúčení so SZP zmocnila jej finančného majetku približne vo výške 30 až 40 mil. €.

Nereálne účtovanie a nekryté zvyšovanie platieb fakultným nemocniciam

Toľko minulosť. Dnes sa karta obrátila, nové vedenie VšZP podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre nereálne účtovanie, keďže kontrola účtovných uzávierok za roky 2007 až 2009 zistila nereálne účtované opravné položky. To je však len prvý z veľkých problémov VšZP. Duhým je nekryté zvyšovanie platieb fakultným nemocniciam v minulých rokoch.

Tabuľky 1 Tabuľky 2 je úplne zrejmé, že platby VšZP do fakultných nemocníc (najmä v Košiciach, Bratislave, Martine a Banskej Bystrici) vzrástli počas piatich rokov dvojnásobne, pričom najväčšie nárasty zaznamenali FNsP Košice v roku 2010 (+49 %), či FNsP Bratislava v roku 2008 (+48 %). Zároveň vôbec nie je jasné, akú pridanú hodnotu dostali poistenci VšZP od týchto nemocníc. Zlepšila sa kvalita zdravotnej starostlivosti? Odchádzali pacienti VšZP spokojnejší? Navyše, tieto anomálie v odmeňovaní fakultné nemocnice prenášali aj na ostatné zdravotné poisťovne a deformovali vzácnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Súkromné poisťovne tak za poskytnutú zdravotnú starostlivosť platili viac, ako by boli platili bez efektu rozšafného hospodárenia VšZP.

Vo viacerých našich analýzach z týchto rokov sme spomínali, že na Slovensku vzniklo dvojrýchlostné odmeňovanie. Kým platby fakultným nemocniciam rástli veľmi rýchlo, platby menším nemocniciam rástli pomaly, alebo stagnovali. Platby VšZP do fakultných nemocníc rástli v rokoch 2006 až 2010 priemernou rýchlosťou 15 % ročne. Ak by VšZP umožnila iba polovičnú rýchlosť (7,5 %), tak by v priebehu týchto rokov mohla ušetriť 78 mil. €. Pripomíname, že VšZP dosiahla v roku 2010 podľa nového vedenia, ktoré prišlo v septembri 2010, stratu 70 mil. €. VšZP sa v rokoch 2007 až do nástupu nového vedenia na jeseň 2010 nesprávala podľa pravidiel obozretného hospodárenia a jej výdavky boli vyššie ako príjmy. A aby to celé nevyšlo najavo, tak bývalé vedenie v rokoch 2007 až 2009 kamuflovalo účtovníctvo. Jednou z úloh nového vedenia je preto vyššia transparentnosť zmluvných vzťahov ako aj ich výrazná revízia.

VšZP je potrebné rozdeliť a sprivatizovať

Vláda bude zrejme musieť VšZP opätovne zachraňovať, čo nie je dobrá správa pre štátny rozpočet ani pre samotnú VšZP. Z tohto dôvodu navrhujeme rozdelenie VšZP na 3 až 4 časti a  následnú privatizáciu týchto častí v medzinárodnom tendri. Slovensko by tak na svoj trh zdravotného poistenia získalo silných medzinárodných hráčov a VšZP by nebolo potrebné neustále zachraňovať.

Aby však konkurencia v zdravotnom poistení bola možná a príchod investorov reálny, tak je potrebné upraviť legislatívu do stavu „pred Ficom“, čiže odstrániť zákaz zisku, umožniť predaj poistných kmeňov, či odstrániť povinnosť kontrahovať všetky zariadenia v tzv. minimálnej sieti. Zároveň bude potrebné vystužiť systém verejného zdravotného poistenia o súkromné zdroje – napr. formou nominálneho poistného. Z dôvodu čo najlepšej štruktúry trhu je zároveň nevyhnutné reguláciou zabezpečiť, aby ani jeden subjekt na trhu nemal po privatizácií vyšší ako 30%-ný podiel na trhu.

Zároveň zdroje z tejto privatizácie (odhadom 500 mil € až 1 000 mil. €) by bolo možné použiť na rekonštrukciu fakultných nemocníc v jednotlivých regiónoch Slovenska. 

Tabuľka 1: Platby VšZP fakultným nemocniciam v mil. €

Nemocnica

2006

2007

2008

2009

2010

Index 2010/2006

Košice 

19

20

26

28

41

2,1

Bratislava  

45

48

71

72

90

2,0

DFNsP Bratislava 

9

10

13

13

16

1,9

Martin 

16

20

24

25

30

1,9

Banská Bystrica

18

17

24

25

31

1,8

DFNsP Košice 

3

3

3

3

5

1,8

Trnava 

10

11

14

16

18

1,7

DFNsP Banská Bystrica

3

3

4

4

4

1,7

Nové Zámky

9

10

12

12

15

1,6

Prešov

23

23

29

30

36

1,6

Trenčín

15

16

17

18

23

1,5

Nitra

15

17

19

20

22

1,4

Žilina

17

19

20

21

23

1,4

Spolu

202

218

276

287

354

1,7

Zdroj: VšZP, 2011

Tabuľka 2: Medziročný nárast platieb VšZP fakultným nemocniciam v %

Nemocnica

2007/2006

2008/2007

2009/2008

2010/2009

priemerný ročný nárast
2006 – 2010

Košice 

5 %

29 %

5 %

49 %

22 %

Bratislava  

5 %

48 %

2 %

24 %

20 %

DFNsP Bratislava 

14 %

31 %

1 %

25 %

18 %

Martin 

20 %

22 %

5 %

21 %

17 %

Banská Bystrica

-1 %

37 %

3 %

27 %

17 %

DFNsP Košice 

25 %

-7 %

2 %

50 %

17 %

Trnava 

5 %

31 %

11 %

13 %

15 %

DFNsP Banská Bystrica

27 %

8 %

6 %

16 %

14 %

Nové Zámky

12 %

18 %

1 %

20 %

13 %

Prešov

1 %

25 %

4 %

18 %

12 %

Trenčín

4 %

10 %

7 %

23 %

11 %

Nitra

9 %

13 %

7 %

8 %

9 %

Žilina

15 %

7 %

1 %

13 %

9 %

Spolu

8 %

27 %

4 %

23 %

15 %

Zdroj: Kalkulácie HPI na základe údajov VšZP, 2011

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia