Vančík Juraj

utorok, 17. apríl 2012, 18:46

MUDr. Juraj Vančík, CSc. (*2. mája 1950, Svidník) je lekár – kardiológ, riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca, a.s. 1. súkromnej nemocnice a muzikant. 

Juraj Vančík v roku 1974 vyštudoval Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach. V roku 1978 získal atestáciu z vnútorného lekárstva I. stupňa, v roku 1984 II. stupňa a v 1989 atestáciu z kardiológie. Svoju  kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1992. Absolvoval aj viacero kurzov (1984 – Postgraduálny kurz v kardiológii, IKEM, Praha; 1989 – Postgraduálny kurz z echokardiológie, Davos; 1989  – Európsky kongres echokardiografie, Rotterdam) a taktiež bol účastníkom na viacerých Európskych a svetových kongresoch v kardiológii. 

Vančík začal pracovať v roku 1974 ako sekundárny lekár v Košiciach na II. internej klinike. Na II. internej klinike pracoval do roku 1980, kedy na 2 roky odišiel pracovať do Líbye. Po návrate, v rokoch 1982 – 1995, pracoval vo Fakultnej nemocnice v Košiciach na IV. internej klinike. V období 1995 až 1997 bol riaditeľom medicínskeho centra v Košiciach.

Okrem vyššie uvedených funkcií sa venoval aj výskumnej činnosti (napr. štúdie CASSIS, ISPRI,ATLAS) zameranej hlavne na neinvazívnu a klinickú kardiológiu. Bol členom výboru sekcie Neinvazívnej kardiológie Slovenskej kardiologickej spoločnosti, prednášal v postgraduálnom centre pre lekárov a farmaceutov v Košiciach a na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny v Bratislave. Dlhodobo je pravidelným účastníkom na svetových a európskych kardiologických kongresoch a odborných sympóziách. 

Okrem zdravotníctva sa Juraj Vančík venuje aj hudbe, hlavne spevu. Je víťazom Košického zlatého pokladu (1969, 1984, 1986), vydal 4 albumy (Láska je vážne chorá (1998), Diagnóza (2000), … after all these years (2003) a 57: neskorý zber – late harvest (2007)) a vystupoval so skupinou DISK a orchestrom Juraja Szabadosa doma a v zahraničí a so skupinou VABANK hráva i v súčasnosti. 

Juraj Vančík  je v súčasnosti (od 1997) riaditeľom nemocnice Košice-Šaca a.s., 1.súkromná nemocnica, členom Európskej kardiologickej spoločnosti, Americkej kardiologickej spoločnosti, sekcie Neinvazívnej kardiológie Slovenskej kardiologickej spoločnosti a prednášajúcim na Health Management Academy.

Je ženatý s manželkou Ľudkou, má jedného syna a jednu dcéru.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia