Valentovič Ivan

pondelok, 07. máj 2012, 22:06

MUDr. Ivan Valentovič (* 15. apríla 1954,Trnava) je bývalý minister zdravotníctva SR (jún 2006 – jún 2008). 

Po ukončení štúdia na LF UK v Bratislave pracoval od roku 1980 -1983 ako sekundárny lekár na Klinike telovýchovného lekárstva FN v Bratislave a v rokoch 1983-1986 ako sekundárny lekár v Štátnom ústave národného zdravia v Bratislave. Počas ďalšieho štúdia získal atestácie v odboroch vnútorné lekárstvo, fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia, sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva. Absolvoval deväťmesačný kurz Svetovej zdravotníckej organizácie pre riadiacich pracovníkov v zdravotníctve a študijné pobyty v Indianapolise a vo Forth Worth v USA, v Drážďanoch a školenie na CMC Graduate School of Bussines Čelákovice v ČR.

Od roku 1986 do roku 1992 pracoval ako odborný referent a neskôr ako vedúci oddelenia organizácie a riadenia zdravotníctva na Ministerstve zdravotníctva SR. Bol posudkovým lekárom Národnej poisťovne, v roku 1994 sa stal riaditeľom sekcie poistenia vo Vzájomnej životnej poisťovni a v roku 1997 nastúpil na post riaditeľa Vzájomnej životnej poisťovne. V roku 1998 sa stal poradcom generálneho riaditeľa pre zdravotnú politiku a neskôr námestníkom generálneho riaditeľa Chemickej zdravotnej poisťovne Apollo. 1. decembra 2004 sa stal generálnym riaditeľom Spoločnej zdravotnej poisťovne a od 1. júna 2005 bol predsedom jej predstavenstva.

4. júla 2006 ho prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval do funkcie ministra zdravotníctva SR ako nominanta strany Smer-SD. Ivan Valentovič ako prvý krok realizoval volebný sľub tejto strany na zrušenie poplatkov.

Vo funkcii však nepredstavil žiadnu koncepciu ďalšieho rozvoja zdravotníctva, pôsobil pasívne a nedarilo sa mu presadzovať politiku ministerstva (napr. redukcia siete lôžkových zdravotníckych zariadení). Na nátlak predsedu vlády pripravil Ivan Valentovič v roku 2007 niekoľko návrhov na posilnenie úlohy štátu v zdravotnom poistení. Návrh na povinné prepoistenie poistencov štátu do štátnych poisťovní ani vznik verejnoprávnej poisťovne mu však legislatívnym procesom neprešli. V 23. mája 2007 vláda SR schválila uznesením vlády č. 462/2007 zámer postupne smerovať k systému jednej zdravotnej poisťovne. Návrh takéhoto uznesenia nepochádzal od Valentoviča, ale jeho závery implementoval vypracovaním novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá im zakazovala dosahovanie zisku. Prijatie tejto novely viedlo akcionárov súkromných zdravotných poisťovní k podaniam na arbitráž so Slovenskou republikou.

Valentoviča vo funkcii ministra sprevádzali viaceré kauzy ako napr. netransparentné naloženie s likvidačným zostatkom po spoločnosti Veriteľ, a.s.. Dlh štátnych zdravotníckych zariadení stúpol za dva roky z 0,7 mld. Sk na 5,9 mld. Sk.

Ako minister zaviedol používanie odporúčacích lístkov a do minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zaradil všetky štátne zdravotnícke zariadenia.

3. júna 2008 Ivan Valentovič podal demisiu, ktorú odôvodnil zdravotnými problémami. Vo funkcii ministra ho vystriedal Richard Raši (Smer-SD). Po odchode z ministerskej funkcie sa Ivan Valentovič stal poradcom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. a 2. júla 2008 ho parlament vymenoval za predsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Po odchode z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v decembri 2010 sa Valentovič stiahol z verejného života.

Ivan Valentovič je ženatý, má dve dcéry, hovorí po anglicky a po rusky.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia