Health technology assessment (HTA)

štvrtok, 21. jún 2012, 13:48

Health technology assessment (HTA) je systematické hodnotenia vlastností, účinkov, a/alebo iných vplyvov medicínskych intervencií. Pod pojmom intervencia zahrnuté široké spektrum diagnostických a terapeutických postupov, medicínskych prístrojov, liekov a preventívnych postupov ako aj organizačných a podporných systémov potrebných k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti.

HTA je proces, ktorý hodnotí medicínske, ekonomické, sociálne a etické krátkodobé a dlhodobé dopady používania a zavádzania medicínskych technológii.

HTA sa pokúša prinášať odpovede na nasledovné otázky ohľadom akýchkoľvek medicínskych intervencií (lieky, prístroje, postupy…):

  • Funguje to? (účinnosť)
  • Aké benefity to poskytuje? (účinnosť)
  • Komu tieto benefity poskytuje? (cieľová skupina)
  • Čo to stojí (štát, poskytovateľa, pacienta) vrátane zohľadnenia alternatívnych nákladov (na čo iné by mohli byť tieto zdroje použité)? (náklady a nákladová efektívnosť)
  • Aký je výsledok porovnania s inými alternatívnymi postupmi? (inkrementálna nákladová efektívnosť)
  • Fungovalo by to aj u nás? Mali by sme to robiť? Ako by sme to mali robiť?….

Cieľom HTA je poskytnúť decision-makerom dostupné, použiteľné, objektívne a na dôkazoch založené informácie na to, aby sa mohli rozhodnúť o (ne)použití alebo (ne)zavedení určitej intervencie a efektívnej alokácii zdrojov.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia