Kovácsy Zsombor

utorok, 26. jún 2012, 14:07

Zsombor Kovácsy, JD., MD., MSc. je lekár, právnik, pedagóg, autor niekoľkých publickácií a spoluautor zdravotníckej reformy v Maďarsku.

Zsombor Kovácsy študoval medicínu na Semmelweis University, Pécs University of Science a riadenie v zdravotníctve na Semmelweis University. Ďalej sa venoval manažmentu v zdravotníctve na Carlson School of Management v Minneapolise, pokročilému vzdelávaniu pre štátnych úradníkov a absolvoval odborné skúšky pre právnikov.

Kovácsy je hlavným právnikom vo svojej advokátskej kancelárii, ktorá poskytuje kompletné právnické služby v zdravotníckom sektore.

V rokoch 1995-1998 pracoval ako lekár v mestskej nemocnici v Paszto a v špecializovanej nemocnici psychiatrických chorôb v Pomaz. Pred založením advokátskej kancelárie pôsobil 11 rokov v štátnej správe, začínal ako mladší špecialista na zdravotnú politiku, následne pracoval na pozícii vedúceho Odboru zdravotného poistenia na Ministerstve zdravotníctva a vedúceho Odboru posudzovania vplyvov na Ministerstve spravodlivosti. V štátnej správe pokračoval ako štátny tajomník pre právne a medzinárodné záležitosti na Ministerstve zdravotníctva a na záver ako zástupca prezidenta Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kde zužitkoval všetky skúsenosti so zdravotníctvom, právom a riadením.

Zsombor Kovácsy zohral kľúčovú úlohu pri významných legislatívnych aktivitách reformy zdravotníctva ako napríklad vývoj systému financovania a prípravu pre model spoločného poistenia.

Okrem iného Zsombor pôsobil ako národný delegát v niekoľkých expertných skupinách EÚ a OECD a člen Národnej štatistickej rady. Je autorom a spoluautorom mnohým odborných kníh a článkov, vrátane vôbec prvej ucelenej maďarskej knihy o právnych aspektoch zdravotnej starostlivosti.

Od roku 2000 pôsobí tiež ako pedagóg na niekoľkých vysokých školách poskytujúcich medzinárodnú výučbu. Medzi hlavné oblasti jeho záujmu patrí zdravotné poistenie, plánovanie kapacít zdravotnej starostlivosti a lepšia regulácia. Od roku 2012 je členom Central & East European Health Policy Network (CEE HPN).

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia