Berkovsky Wesley P.

štvrtok, 02. august 2012, 12:47

Wesley P. Berkovsky  je expertom korporátneho vývoja v spoločnosti Centeno Corporation, ktorá sa zaoberá zdravotníckymi službami a dodáva inovatívne riešenia pre systémy verejného zdravotného poistenia.

Wesley, známy skôr ako Chip, získal svoj bakalársky titul z ekonómie a financií a titul MBA na Trulaske College of Business na univerzite v Missouri.

Chip je expertom korporátneho vývoja v spoločnosti Centeno Corporation, ktorá sa zaoberá zdravotníckymi službami a dodáva inovatívne riešenia pre systémy verejného zdravotného poistenia, ktoré preukázateľne zvyšujú kvalitu a znižujú náklady. Je zodpovedný za vyhodnocovanie strategických obchodných príležitostí spoločnosti v strednej a východnej Európe a úzko spolupracuje s miestnymi lídrami na trhu v rámci súkromného i verejného sektora pri hľadaní spôsobov na zlepšenie efektívnosti programov verejného zdravotného poistenia.

Predtým, ako sa dostal na túto pozíciu, bol zodpovedný za rozvoj firemného portfólia služieb riadenej starostlivosti v Medicaid, dlhodobú starostlivosť a ďalšie vládne programy verejného zdravotného poistenia v Spojených štátoch amerických. V roku 2009 bol lídrom pri expanzii tejto spoločnosti v Masssachusets, jedinečnom spomedzi ostatných štátov so svojím takmer univerzálnym modelom zdravotného poistenia, a to prostredníctvom spúšťacej zdravotnej poisťovne vytvorenej ako joint-venture spolu s lokálnym komunitným nemocničným systémom. Po zabezpečení zmlúv pre dotované i nedotované programy ponúkané cez centrálnu poisťovňu v Massachusets vytvoril návrh toho, čo sa neskôr stalo známym ako Commonwealth Care Bridge, ktorý umožnil viac ako 30 000 legálnym imigrantom s nízkymi príjmami ponechať si zdravotné poistenie financované štátom potom, ako stratili svoje predchádzajúce verejné poistenie v dôsledku škrtov v štátnom rozpočte.

Začiatkom roku 2006 sa Chip pripojil k skupine Mergers & Acquisitions (M&A), kde strávil 2 roky prácou na desiatkach transakcií zahrňujúcich spoluprácu s organizáciami riadenej starostlivosti Medicaid (akútne aj dlhodobé), zaisťovateľmi (reinsurers), organizáciami riadenej starostlivosti pre duševné zdravie, distribútormi liekov („pharmacy benefit“ manažérmi (PBM)), „vision benefit“ manažérmi, spoločnosťami zaoberajúcimi sa manažmentom chorôb (disease management) a inými špecializovanými spoločnosti zaoberajúce sa zdravotnou starostlivosťou.

Začiatkom roku 2011 bol Chip menovaný do Poradného výboru pre zdravotné poistenie v Missouri a bol aktívnym účastníkom pracovných skupín v ostatných štátoch zameraných na implementáciu zákona o ochrane pacienta a dostupnej zdravotnej starostlivosti z dielne prezidenta Obamu.Od roku 2012 je členom Central & East European Health Policy Network (CEE HPN).

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia