Kozierkiewicz Adam

streda, 01. august 2012, 14:49

Adam Kozierkiewicz, MD, PhD. je špecialistom pre znalostnú ekonomiku v JASPERs, ktorá v spolupráci Európskou investičnou bankou, Európskou komisiou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj pomáha pripravovať významné projekty, aby mohli byť financované z Štrukturálneho a Kohézneho fondu EÚ.

Adam absolvoval Lekársku fakultu a Školu verejného zdravotníctva na Jagellonskej univerzite v Krakove (1992), postgraduálne školenia a štúdium na Harvarde v Bostone, Semmelweis University v Budapešti a na Ekonomickej škole vo Varšave.

Od začiatku 90. rokov až do roku 2008 pracoval na Lekárskej fakulte Jagellonskej univerzity ako výskumník a prednášajúci. V roku 1998 bol menovaný do funkcie zástupcu riaditeľa Oddelenia zdravotníckych informácií na Ministerstve zdravotníctva v Poľsku. Po reštrukturalizácii ministerstva sa stal prvým riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií, na ktoré boli presunuté kompetencie oddelenia v kombinácii so zberom dát a analýzami.

V roku 2001 opustil ministerstvo a vrátil sa na univerzitu, kde pracoval ako konzultant na voľnej nohe. Pracoval ako konzultant pre vlády a mimovládne organizácie v krajinách ako Bulharsko, Rumunsko, Bosna a Herzegovina, Ukrajina a Kazachstan. V rámci poradenstva pôsobil v oblasti platieb a výkonov v nemocniciach, organizácii schémy verejného zdravotného poistenia, systémov zdravotných účtov, štatistík/vykazovania v rámci verejného zdravotníctva a protikorupčných opatrení v zdravotníctve. V roku 2003 založil spoločnosť zaoberajúcu sa zdravotníckymi informáciami (WRM sp. Z o.o.), ktorú v roku 2008 predal investorovi.

Od roku 2008 pracuje pre Európsku investičnú banku, najskôr ako vedúci ekonóm pre zdravotníctvo v Luxemburgu, neskôr špecialista pre znalostnú ekonomiku vo Varšave. V súčasnosti pôsobí v JASPERs (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), ktorá v spolupráci Európskou investičnou bankou, Európskou komisiou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj pomáha pripravovať významné projekty, aby mohli byť financovaná z Štrukturálneho a Kohézneho fondu EÚ. Od roku 2012 je členom Central & East European Health Policy Network (CEE HPN).

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia