Farkašová Dana

pondelok, 29. október 2012, 12:14

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. je rektorkou Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

Profesorka Dana Farkašová absolvovala v rokoch 1976 – 1982 štúdium na Karlovej univerzite v Prahe v odbore ošetrovateľstvo. V roku 1982 získala na Univerzite Komenského  po rigoróznych skúškach doktorát. Kandidátsku dizertačnú prácu na Univerzite Komenského obhájila v roku 1987. V roku 1995 bola habilitovaná za docenta v odbore pedagogika na Univerzite Komenského. Dekrét univerzitného profesora jej v roku 1998 odovzdal prezident Slovenskej republiky.

Od roku 1996 pôsobí na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny a jej právnom nástupcovi Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

Profesorka Farkašová je autorkou 3 vysokoškolských učebníc, 67 domácich a 22 zahraničných publickácií. Odprednášala množstvo domácich a zahraničných prednášok. Je členkou stáleho výboru WHO pre Európu, členkou Vedeckej ready Ministerstva zdravotníctva SR, členkou vedeckých rád niekoľkých vysokých škôl a členkou redakčných rád štyroch odborných časopisov.

Profesorka Farkašová posledných 20 rokov pôsobí na rôznych riadiacich funkciách. 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia