Mičieta Karol

streda, 14. november 2012, 10:56

prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc. (19. november 1952) je botanik a rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

Profesor Karol Mičieta absolvoval v roku 1976 štúdium botaniky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1978 získal titul RNDr., v roku 1980 absolvoval internú ašpirantúru a od roku 1981 pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

V rokoch 1981 – 1990 sa venoval vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti na Ústave molekulárnej a subcelulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK. V rokoch 1990 – 1995 pracoval ako samostatný vedecký pracovník na Ústave bunkovej biológie Prírodovedeckej fakulty UK.

V roku 1998 získal titul docent v odbore botanika. V roku 2007 bol menovaný profesorom v odbore všeobecná ekológia, ekológia jedinca a populácií.

Profesor Mičieta je členom niekoľkých odborných spoločností doma i v zahraničí, členom odborných komisií a vedeckých rád. Podieľal sa na mnohých domácich a zahraničných vedeckých projektoch.

Od roku 2002 do roku 2011 bol predsedom Akademického senátu Univerzity Komenského a od roku 2011 pôsobí na poste rektora Univerzity Komenského v Bratislave

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia