Tulejová Henrieta

streda, 14. november 2012, 14:05

Mgr. Henrieta Tulejová, MSc. (* 25. apríla 1978)  je zakladajúcim partnerom Health Policy Institute. V rokoch 2002-2005 bola členkou reformného tímu Rudolfa Zajaca na ministerstve zdravotníctva SR, v rokoch 2007-2009 pôsobila v reformnom tíme ministra Tomáša Julínka na ministerstve zdravotníctva ČR. V súčasnosti pracuje v zdravotnej poisťovni Dôvera ako špecialista odboru strategického plánovania.

Absolventka Masters in Health Policy and Management na Brandeis University v Bostone (v 2005 – 2006), USA. a Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave (2002). Hlavné zameranie: Finančný manažment, bankovníctvo a poisťovníctvo; Diplomová práca: Financovanie zdravotnictva na Slovensku. Jeden semester (2002) študovala na Institute Universitaire Professionnalise de Management, Universite C.Bernard, Lyon 1 vo Francúzsku. Absolvovala rozličné kurzy: napr. 3-týždňový Flagship Course zameraný na reformy v zdravotnictva a udržateľné financovanie, ktorý bol organizovaný Harvard School of Public Health v Bostone a World Bank Institute, v USA roku 2004; ďalej 2-týždenný Regional Flagship Course zameraný na Zdravotné reformy a finančnú udržateľnosť, ktorý bol organizovaný Health Service Management Training Centre, Semmelweis University, Budapest a World Bank Institute, v Maďarsku v roku 2003.

Na ministerstve zdravotnictva bola ako členka reformného tímu (X/2002 – VI/2004) zodpovedná za ekonomické analýzy dopadov reformných zákonov, rozpočtovanie kapitoly ministerstva zdravotnictva v štátnom rozpočte a analýzu rozpočtov zdravotných poisťovní, ako aj prípravy reformných zákonov. Taktiež bola delegátom Slovenska pri OECD.

V rokoch 2004 – 2005 bola lokálnou individuálnou konzultantkou/analytičkou pre projekt Svetovej Banky – Modernizácia sektoru zdravotnictva. Jej úlohou bolo vypracovať systém monitorovania výkonových a finančných ukazovateľov pre hodnotenie poskytovateľov, ktorých vlastní ministerstvo zdravotnictva.

Henrieta Tulejová, za slobodna Maďarová, v januári 2005 spolu s ďalšími členmi bývalého reformného tímu založila Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku – Health Policy Institute. V rokoch 2007-2009 pracovala na Ministerstve zdravotníctva Českej republiky v reformnom tíme ministra Tomáša Julínka.

V súčasnosti pracuje v zdravotnej poisťovni Dôvera ako špecialista odboru strategického plánovania.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia