Dlhy do konca roka 2013 presiahnu úroveň 300 mil. €

štvrtok, 09. máj 2013, 0:00

Dlh v zdravotníctve (meraný ako záväzky po lehote splatnosti) dosiahol ku koncu minulého roka 213 mil. €. Podľa nášho odhadu môže dlh do konca roka presiahnuť hranicu 300 mil. €. Z predchádzajúcej skúsenosti môžeme túto hranicu považovať z hľadiska trpezlivosti dodávateľov za kritickú. Môžeme preto predpokladať, že v roku 2014 bude potrebné ďalšie oddlženie nemocníc.

Tabuľka 1: Dlh v zdravotníctve v mil. €

 

k 31.12. 2008

k 31.12. 2009

k 31.12. 2010

k 31.12. 2011

k 31.12. 2012

Odhad HPI k 31.12. 2013

Príspevkové organizácie v pôsobnosti MZ SR (vrátane univerzitných a fakultných nemocníc)

195,55

115,45

209,36

69,44

141,75

240,00

Poskytnutá návratná finančná výpomoc

 

130,00

 

 

 

 

Finančná stabilizácia nemocníc

 

 

 

310,00

 

 

Zariadenia transformované na akciové spoločnosti

0,05

0,04

0,05

0,13

0,14

0,10

Zariadenia delimitované na obce a VÚC a transformované na neziskové organizácie

76,71

77,51

75,76

80,93

71,40

75,00

Zdravotné poisťovne

0,40

0,19

0,00

0,00

0,00

0,00

Záväzky po lehote splatnosti spolu

272,71

193,19

285,17

150,50

213,29

315,10

Zdroj: MZ SR, 2013

 

Zaujímavé však je, že MZ SR vyzdvihuje pomalší rast dlhu v štátnych nemocniciach v roku 2012 oproti roku 2011. Podľa MZ SR dlh v štátnych nemocniciach v roku 2012 medziročne narástol o 72 mil. €, kým v roku 2011 to bolo reálne o 160 mil. € (bez zohľadnenia finančnej stabilizácie).

Toto porovnanie však nie je korektné, pokiaľ nezohľadníme medziročný nárast zdrojov v nemocniciach. Podľa Štatistického úradu bol medziročný nárast výdavkov zdravotných poisťovní na lôžkovú starostlivosť v roku 2011 iba 3,5 mil. €. V roku 2012 to však bolo až o 103,6 mil. € viac.

Korektne by sme teda mali povedať, že pri medziročnom zvýšení príjmov nemocníc v roku 2012 o 103,6 dlh je dlh vo výške 72,0 mil. € prekvapivo vysoký. Takže na rozdiel od MZ SR, HPI žiadnu stabilizáciu finančnej situácie v štátnych nemocniciach nevidí. Skôr naopak. Napriek zásadnému zvýšeniu príjmov nemocníc o 103,6 mil. € dlh rýchlo rastie.

 

Tabuľka 2: Rast dlhu v kontexte rastu príjmov nemocníc

 

2011

2012

Medziročný rast dlhu štátnych nemocníc

160,0 mil. € 

72,0 mil. €

Medziročný rast príjmov nemocníc

3,5 ml. €

103,6 mil. €

Spolu medziročný rast dlhu a medziročný rast príjmov  

163,5 mil. €

175,6 mil. €

Zdroj: rast dlhu je z dát MZ SR, rast príjmov je z dát ŠÚ SR, 2013

 

O nedostatku finančnej stability štátnych nemocníc svedčí aj ich prudký nárast dlhu voči Sociálnej poisťovni. Všimnime si, že štátne nemocnice stihli od kompletného oddlženia v októbri 2011 vyrobiť nový dlh vo výške 30 mil. € a do konca roka 2013 môžeme očakávať, že tento dlh dosiahne úroveň spred finančnej stabilizácie v roku 2011. Dlh transformovaných zariadení voči Sociálnej poisťovne taktiež rastie, pričom v roku 2011 neboli tieto ich záväzky riešené, tak ako v prípade štátnych nemocníc.

 

Graf 1: Dlh nemocníc voči Sociálnej poisťovni

Zdroj: Sociálna poisťovňa a odhad HPI do konca roka 2013

 

Podobne sa vyvíja aj dlh voči dodávateľom, ktorí sú združení v SK-MED (zdravotnícke pomôcky). Predpokladáme, že dlh štátnych nemocníc voči dodávateľov v SK-MED dosiahne do konca roka viac ako 50 mil. €, čo je úroveň spred finančnej stabilizácie v roku 2011.

 

Graf 2: Dlh nemocníc voči dodávateľom v SK-MED

Zdroj: SK-MED, a odhad HPI do konca roka 2013

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia