Fact sheet: Kosovo, Srbsko a Slovensko

nedeľa, 10. november 2013, 14:00 a

Na základe analytických článkov popisujúcich organizáciu, financovanie a rôzne ukazovatele zdravotného systému v SrbskuKosove sme vytvorili prehľadný fact sheet. Vďaka nemu môžeme vybrané ukazovatele týchto krajín rýchlejšie vzájomne porovnať. Pre lepšie porovnanie sme uviedli údaje aj za Slovenskú republiku.

 

Kosovo

Srbsko

Slovensko

Celková rozloha (km2)

10 908

87 460

49 036

Počet obyvateľov

1 815 606

7 224 887

5 410 836

HDP na obyvateľa (PKS, medzinárodný $)

7 400

10 722

24 142

Celkové výdavky na zdravotníctvo ( % z HDP)

6,6 (2009)

10,4

7,9

Organizácia zdravotného systému

Semaškov model: centrálna vláda je nákupcom aj poskytovateľom

Bismarckov model: univerzálne zdravotné a povinné zdravotné poistenie

Bismarckov model: univerzálne zdravotné a povinné zdravotné poistenie, konkurenčný poistný model

Zdroje a financovanie zdravotníctve

Všeobecné dane, rozpočty obcí a priame platby

Zdravotné odvody platené do jedného fondu zdravotného poistenia, doplňujúce súkromné poistenie

Zdravotné odvody platené do 3 zdravotných poisťovní, priame platby

Očakávaná dĺžka pri narodení, celkom

69 (odhad)

74,6

76,1

Pôrodnosť na 1 000 obyvateľov

9,7 (odhad)

9,4

10,3

Fertilita – plodnosť

2,5 (odhad)

1,4

1,45

Dojčenská úmrtnosť na 1 000 živo narodených detí

33,5 (odhad)

6,3

4,9

Počet lôžok na 1 000 obyvateľov

2,7

5,7

6,1

Celkový počet lekárov [1]

3 809

21 079

17 849

Celkový počet lôžok

5 269

41 269

44 073

Index vnímanej korupcie[2]

3,4

3,9

4,6

Umiestnenie podľa CPI[3]

105/176

80/176

62/176

Údaje sú za rok 2011 a 2012, pokiaľ nie je uvedené inak.
Zdroje dát: autori podľa údajov z Ministerstva zdravotníctva v Kosove; Štatistického úradu v Kosove; Štatistického úradu Srbskej republiky; Úradu verejného zdravotníctva Srbskej republiky; Národného centra zdravotníckych informácií; Štatistického úradu Slovenskej republiky; Svetovej banky; OECD; CIA factbook a Transparancy International.


[1] bez stomatológov

[2] Corruption Perceptions Index – CPI

[3] 1 .miesto má krajina s najnižšou mierou vnímanej korupcie, posledné (176) s najvyššou

 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia