Nová česká vláda a zdravotnictví

pondelok, 10. február 2014, 2:30 a

Nová vláda tvořena pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), kterého pověřil 21. listopadu 2013 prezident Miloš Zeman, byla jmenována 29. ledna 2014. Složení Vlády ČR se skládá ze dvou politických stran a jednoho hnutí:

 • Česká strana sociálně demokratická (ČSSD, ve volbách 23,40 % hlasů);
 • Hnutí ANO 2011 (ve volbách 21,34 % hlasů);
 • Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL, ve volbách 7,76 % hlasů).

Ministrem zdravotnictví se stal MUDr. Svatopluk Němeček (ČSSD), dosavadní ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě (od roku 2005). V koaliční smlouvě, která bude základem programového prohlášení Vlády ČR, jsou plánovány následující kroky, které by měly ovlivnit vývoj zdravotnictví v České republice.

Makroekonomické změny

 1. Snížení sazby DPH na léky, knihy, dětské pleny a nenahraditelnou dětskou výživu od roku 2015 (mluví se o výši 5 %).

  1. levnější léky, za předpokladu, že se nezvýší cena výrobce nebo obchodní přirážka,
  2. u zdravotních pojišťoven znamená tato změna snížení nákladů na léky a zdravotnické prostředky a tedy více prostředků na ostatní segmenty, nebo více léků pro více pojištěnců.

Změny ve financování zdravotní péče

 1. Stanovení závazných úhrad pro všechny zdravotní pojišťovny – všechny pojišťovny budou platit za stejné výkony zdravotnickým zařízením stejnou úhradu a způsob plateb.
 1. Může znamenat problém, a to z toho důvodu, že historicky se platby liší, jak na straně pojišťoven, tak jednotlivých zdravotnických zařízeních.  Bude tedy záležet na tom, jak budou jednotlivé úhrady sbližovány. V opačném případě by to mohlo poškodit jak některá zdravotnická zařízení, tak i jednotlivé pojišťovny.
 1. Pravidelné valorizace plateb za státní pojištěnce dle vývoje ekonomických parametrů (inflace, průměrná mzda ve zdravotnictví).

  1. Pozitivní směrem k tomu, že to bude vyrovnávat příjmy zdravotních pojišťoven.
  2. Negativní je to z toho pohledu, že státní rozpočet České republiky je už tak poměrně napjatý a není jasné, kde prostředky na pravidelnou valorizaci těchto plateb nová vláda vezme.
 2. Zlepšení přístupu pacientů k lázeňské péči, kdy jde především o revizi indikačního seznamu, který určuje, za jakých podmínek bude hrazena lázeňská péče z veřejného zdravotního pojištění.

  1. Pozitivní ve smyslu oživení lázeňství v Česku, které utrpělo právě změnou indikačního seznamu v říjnu roku 2012, kdy se lékaři báli dávat poukazy na lázně. Nakonec je muselo ministerstvo samo vybízet, aby poukazy předepisovali a zdravotní pojišťovny slíbily, že budou poukazy schvalovat.
  2. Negativní dopad v případě, že se uvolní až moc podmínky pro schválení lázní, může to opět znamenat enormní nárůst nákladů a s tím problémy financování.
 3. Zrušení regulačních poplatků ve výši 30 Kč u praktického lékaře, ambulantních specialistů a v lékárnách (platba za recept) a následná kompenzace výpadku těchto finančních zdrojů ze státního rozpočtu v podobě zvýšení platby za státní pojištěnce.

  1. Jedná se o výpadek v příjmech pro zdravotnická zařízení v hodnotě:

   1. Lékárny (platba za recept, dle roku 2010, zdroj ČSÚ): 2,658 mld. Kč,
   2. Ambulance (platba za návštěvu lékaře, dle roku 2010, zdroj ČSÚ): 1,529 mld. Kč.
  2. Jedná se o negativní změnu, která může pro mnohá zdravotnická zařízení znamenat výpadek i 120 tis. Kč měsíčně. Tuto změnu chce nová vláda ufinancovat z úspor za snížení DPH na léky.
  3. Dalším negativním dopadem na zdravotnictví může být tento krok z pohledu nárůstu zbytečné spotřeby zdravotní péče. Například na Slovensku se poptávka po zrušení poplatků zvedla o přibližně 10 %.

Změny sítě poskytovatelů zdravotnických služeb

 1. Zajištění dostupnost zdravotní péče v menších městech a obcí, a to prostřednictvím vytváření pravidel pro utváření sítě zdravotnických zařízení.

  1. Jedná se veskrze o pozitivní krok. Ale, k tomu, aby lékaři chtěli působit v těchto oblastech, musí mít motivaci. Nikomu nelze určit, aby ordinoval v těchto místech. Proto by se jednalo o další zvýšení finančních prostředků, ale předpokládám, že by to nemusela být tak velká motivace, aby to mělo velké dopady do zdravotnického rozpočtu.

Institucionální změny

 1. Zřízení dozorového orgánu, který bude kontrolovat toky zdravotního pojištění.                
 2. Přijetí zákona o veřejných neziskových (veřejnoprávních) zdravotnických zařízeních.
 3. Začlenění NRC (Národní referenční centrum) pod Ministerstvo zdravotnictví – snaha o kontrolu nad rozvojem systému DRG, sloužícího pro výpočet úhrad akutních lůžkových zařízení.

Změny v informační infrastruktuře

 1. Zavedení elektronického přístupu pacientů k vlastním individuálním účtům s možností poskytnout vybraná data lékařům.

  1. Okrajový krok, který stejně jako IZIP může akorát znamenat prostor pro korupci a pro zbytečně vynaložené finanční prostředky. Není to krok, který by řešil stabilizaci českého zdravotnictví.
 2. Zavedení veřejného přístupu ke všem smlouvám mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními a obchodních smluv zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven ve smyslu prevence předražených nákupů.

  1. Pozitivní krok, který by mohl znamenat transparentnost a větší míru kontroly nad fungováním zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení.

Ostatní změny

 1. Zavedení systému motivace občanů zaměřeného na zdravý životní styl a vyšší odpovědnost za zdraví (například formou bonusových programů za preventivní prohlídky).

  1. Pozitivní krok, který pokud bude dobře naplánován a bude správně propagován a přenášen na obyvatele, může do budoucna přinášet úspory.
 2. Zajištění růstu platového ohodnocení zdravotnických pracovníků v souladu s finanční stabilizací zdravotního systému.

  1. Pro stabilizaci zdravotnictví a zabránění odchodu lékařů z českých nemocnic to může být důležitý krok. Na druhou stranu je těžké ho ufinancovat.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia