Spokojenost Čechů se zdravotním systémem

nedeľa, 16. marec 2014, 1:41 a

Centrum pro výzkum veřejného mínění provedlo v prosinci 2013 šetření, v rámci kterého se dotazovalo na spokojenost obyvatel se zdravotní péčí v ČR. Průzkumu se zúčastnilo 987 respondentů starších 15 let. Dotazování probíhalo formou osobního rozhovoru s tazatelem.

Graf 1: Spokojenost se zdravotním systémem v ČR

Graf vývoja spokojnosti/nespokojnosti so zdravotným systémom v Českej republike (2002-2013)

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav, AV ČR

 

Od roku 2008 se v loňském roce přiklánělo k pozitivnímu hodnocení systému nejvíce respondentů. Spojitost můžeme spatřovat v zavádění, resp. rušení regulačních poplatků. V roce 2008 byla vyjádřena nespokojenost téměř u poloviny respondentů. Právě v roce 2008 byly zavedeny regulační poplatky, jako nástroj ekonomické stabilizace českého zdravotnictví. Následně koncem roku 2013 bylo proklamováno jejich postupné rušení, s platností od roku 2014.

 

Vliv demografie na spokojenost

S přibývajícím věkem spokojenost se zdravotním systémem v ČR klesá. 15 % respondentů ve věkové skupině 15 – 29 let vyjádřilo svou nespokojenost, oproti tomu nespokojenost cítí 41 % obyvatel starších 60 let. Respondenti, kteří uvádějí dobrou životní úroveň, hodnotí zdravotní systém v ČR pozitivně, negativně se k systému v této skupině vyjádřilo 18 % odpovídajících. 50 % respondentů, kteří uvedli špatnou životní úroveň, hodnotí systém negativně.

 

Vnímané problémy ve zdravotnictví

Mezi nejproblematičtěji vnímanou oblast patří jednoznačně financování veřejného zdravotnictví. Více než tři čtvrtiny dotazovaných vnímají tuto oblast s velkými problémy. Ač se jeví soukromé platby (poplatky) ve zdravotnictví jako nepopulární, jejich rušení rozhodně nepřispěje ke stabilizaci financování zdravotnictví. Můžeme očekávat, že výpadek těchto zdrojů se projeví v jiných aspektech systému (kvalita, čekací doby, spokojenost lékařů atd.).

 

Graf 2: Problémy ve zdravotnictví

Graf – prieskum o problémoch v českom zdravotníctve

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav, AV ČR

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia