Znovuzavedení poplatků? Nemají katastrofický dopad

pondelok, 23. jún 2014, 2:00

Aktuálním tématem české vlády zůstávají nadále poplatky ve zdravotnictví. Po tom, co se veřejnosti komunikovala zbytečnost a nutnost jejich zrušení, se objevují první náznaky o jejich znovuzavedení.

Komentáře HPI už ve svých předchozích příspěvcích zdůrazňovaly, že rušení poplatků není koncepčním krokem. Nejnovější analýzy poukazují na fakt, že přímé platby způsobují finanční zátěž jen pro nepatrné procento domácností v ČR. Mezi přímé platby domácností patří doplatky za léky na předpis, regulační poplatky, platby za stomatologickou péči, koupě volně prodejných léků a platby a doplatky za prostředky zdravotní techniky.

 

Graf 1: Struktura výdajů na zdraví v ČR na jednoho člena domácnosti

Struktura výdajů na zdraví v ČR na jednoho člena domácnosti

Zdroj: ČSÚ, Statistika rodinných účtů

 

Při zkoumání dopadů výdajů na zdraví na finanční situaci domácností nebylo prokázáno, že by tyto výdaje katastroficky zatěžovaly obyvatelstvo, anebo způsobovaly chudobu. Historicky se jednalo o maximálně 0,1 % všech domácností, a to do roku 2009. Od té doby se počet domácností ohrožených katastrofickými výdaji pohybuje kolem 0,03 %. Tyto výpočty pochází ze studie, kterou HPI připravilo pro WHO. Tato studie bude publikovaná koncem roku 2014.

 

Tabulka 1: Struktura výdajů na zdraví v ČR na jednoho člena domácnosti
  2007 2008 2009 2010 2011 2012
Soukromé přímé platby v Kč/měsíc 3 632 4 694 4 759 4 859 4 949 5 118
Poměr přímých plateb na celkových výdejích 2,27 % 2,71 % 2,68 % 2,71 % 2,72 % 2,78 %
Poměr přímých plateb na platební schopnosti* 2,73 % 3,27 % 3,18 % 3,23 % 3,23 % 3,34 %
Domácnosti ohrožené katastrofickými výdaji** 0,00 % 0,07 % 0,07 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %
Zbídačené domácnosti*** 0,00 % 0,00 % 0,03 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

* – platební schopnost představuje zdroje domácností po odečtení ezistenčních výdajů (výdaje na potraviny)

** – výdaje na zdraví převyšujú 40% platební schopnosti

*** – domácnosti, které nejsou chudé, ale stanou se chudými po započtení výdajů na zdraví

Zdroj: ČSÚ, Statistika rodinných účtů, metodika WHO

 

HPI podporuje myšlenku o znovuzavedení poplatků v nemocnicích. Díky jejich zrušení došlo k velkému deficitu ve financování nemocnic, a zároveň analýzy potvrzují, že tyto platby nemají katastrofický dopad na hospodaření domácností.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia