Nezodpovedná legislatívna zmena

streda, 01. apríl 2015, 22:31

Pred troma týždňami parlament zakázal väčšinu poplatkov v lekárskych ambulanciách. Zámerom zákonodarcu bolo priniesť poriadok do tejto oblasti. Namiesto toho si však vyslúžil vlnu kritiky z rôznych strán. Viacerí (vrátane mňa) sa obrátili na prezidenta Andreja Kisku so žiadosťou, aby zákon nepodpísal.

Hoci Kiska nespochybnil dobrý úmysel autorov, samotné paragrafy podľa neho nespĺňajú požiadavky na zrozumiteľnosť a jednoznačnosť. Domnieva sa preto, že zákon treba prepracovať.

Po schválení zákona sa prezident stretol so zástupcami ministerstva, s lekármi i s poisťovňami. A každý z nich si práve schválený zákon vykladal inak! Aký „poriadok“ teda zákonodarca priniesol do oblasti vyberania poplatkov v ambulanciách?

Zákonodarcovi vytkol Kiska ešte jednu vec. Legislatívne zmeny majú byť výsledkom komplexnej analýzy, „aby bol jasný vplyv na poskytovateľov, kvalitu a dostupnosť.“ To sa v tomto prípade nestalo.

V dôvodovej správe k zákonu sa uvádza len stručne, že bude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. „Analýza“ prínosov a nákladov legislatívnej zmeny je výsmechom. Skladá sa z jedinej, aj to úplne absurdnej, gramaticky skomolenej vety: „Predpokladaný charakter nákladov závisí prípadným porušením povinností výškou pokuty až do 3 319 eur.”

V parlamente sa zákon rozšíril o zrušenie poplatkov za prednostné ošetrenie. Nielenže tejto zmene nepredchádzala žiadna analýza, ale ani žiadna diskusia.

Takto sa nemá robiť zdravotná politika.

Je dobre, že máme prezidenta, ktorý si to myslí tiež. Škoda, že nemáme takú vládu.

článok bol napísaný pre Zdravotnícke noviny

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia