Povinné členstvo v komore

štvrtok, 11. jún 2015, 13:11

Myšlienku zaviesť povinné členstvo v komorách považujem za signál, že zdravotníckym komorám chýba dostatočný rešpekt a autorita. Chcú si ich tak vynútiť zákonom.

Teória regulácie

Ekonómia pozná v oblasti regulácie dve hlavné teórie. Teóriu súkromného záujmu a teória verejného záujmu.

Podľa tej prvej, regulácia je nástrojom ochrany súkromných záujmov (priemyslu, povolania), najmä s cieľom vytvoriť bariéry vstupu konkurencie na trh.

Podľa druhej teórie je regulácia dôsledkom presadzovania verejného záujmu. Čo to však je, verejný záujem? Zvyčajne sa do role vykladačov verejného záujmu stavajú elity – ale aj tie sa svojimi interpretáciami tohto pojmu medzi sebou líšia.

A tak je niekedy za verejný záujem označovaný návrh, ktorý je výsostne súkromným záujmom regulovanej profesie. Za taký považujem aj snahu o zavedenie povinného členstva.

Tradícia regulácie

Zdravotnícke povolania patria k tradične regulovaným odvetviam. Napríklad legislatíva upravujúca profesiu lekárnikov vo Veľkej Británii siaha na začiatok 19. storočia, zákon o lekárskom povolaní majú z roku 1858.

Medzi krajinami sú preto v regulácii zdravotníckych povolaní často veľké rozdiely. Regulácia sa v nich totiž vyvíjala izolovane, dávno predtým, než nastali globalizačné a európsko-harmonizačné trendy. V rôznych spoločenských podmienkach získali stavovské organizácie odlišné postavenie a kompetencie. Medzinárodné porovnávania sú bez uvedenia tohto kontextu málo výpovedné. A zahraničné modely sú preto len ťažko prenosné.

Na Slovensku tradícia podobná anglickej alebo nemeckej nie je. Dnešné komory začali vznikať pred 25 rokmi. Počas obdobia, keď mali rozhodujúcu moc pri vstupe poskytovateľov na trh, svoje kompetencie zneužívali. Napriek deklaráciám o presadzovaní etického kódexu sa väčšmi zaoberali ochranou záujmov svojich členov. „Neetické“ bolo otvárať si ambulanciu alebo lekáreň príliš blízko inej.

Aj táto skúsenosť by nás mala nabádať k opatrnosti, keď je reč o rozšírení kompetencií komôr.

Etický kódex

Nemožnosť vymáhať etický kódex od nečlenov komory je zástupný argument v prospech povinného členstva. Dnes komora tento kódex nevymáha ani od svojich členov, disciplinárnych konaní je minimum. Etický kódex je pritom podľa zákona záväzný pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. Jeho dodržiavanie je možné naviazať na registráciu alebo licenciu, nie nevyhnutne na povinné členstvo.

Etické kódexy navyše bývajú z princípu všeobecné, konkrétnejšie znenie by bolo nevymožiteľné. V budovaní autority komora potrebuje ukázať lekárom (lekárnikom a ďalším regulovaným povolaniam) pozitívny príklad, nie svaly.

 

článok bol napísaný pre Zdravotnícke noviny

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia