Hodnotenie volebných programov

streda, 03. február 2016, 2:22 , , a

Zdravotníctvo po voľbách 2016. Hodnotenie volebných programov politických strán.

Autori: T. Szalay, J. Andelová, M. Pourová, A. Szalayová

vydal Health Policy Institute, február 2016, 72 strán


Publikácia Zdravotníctvo po voľbách 2016 sa na úvod venuje hodnoteniu plnenia programového vyhlásenia 2. vlády premiéra Roberta Fica. V odpočte sľubov sme porovnali zámery uvedené v programovom vyhlásení vlády s realitou.

Parlamentné voľby v marci 2016 sú štartom ďalšej kapitoly zdravotnej politiky. Aká bude? Pri hľadaní odpovede na túto otázku sme analyzovali volebné programy relevantných politických strán. Hodnotili sme navrhované zámery a ich realizovateľnosť.

Na záver sme pripojili náš policy paper z roku 2010. Trochu sme ho oprášili, ale nebolo na ňom veľa čo meniť. Z našich vtedajších odporúčaní sa za 6 rokov zrealizovalo len 6.

Publikáciu si môžete bezplatne stiahnuť vo formáte pdf. A môžete si tiež pozrieť videozáznam súvisiacej verejnej diskusie s tieňovými ministrami zdravotníctva.

Na tomto mieste prinášame stručné zhrnutie programov a nášho hodnotenia.

Stručné zhrnutie volebných programov

Demokrati Slovenska

Všeobecný a trochu zmätený zdravotnícky program. Za zmienku stojí konštruktívny návrh na reguláciu zisku zdravotných poisťovní.

KDH

Program kresťanských demokratov je prehľadne štruktúrovaný – jasne odlišuje, čo sú ciele a čo sú nástroje na ich dosiahnutie. Z odbornej stránky mu niet čo vytknúť. Navrhované inovácie zahŕňajú o.i.: poistné plány, motiváciu poistencov k spoluzodpovednosti za zdravie, poradenstvo pre chronických pacientov či bezplatný objednávkový systém do ambulancií. Hnutie si uvedomuje náročnosť presadzovania systémových zmien a konštatuje potrebu prijatia„širokej zhody na základnom smerovaní slovenského zdravotníctva v strednodobom horizonte.“

MOST-HÍD

Tento program nie je určený bežnému voličovi. Napísaný je tak odborne, že to už asi odbornejšie ani nešlo. Ale vecne je to napísané správne. Strana neponúka žiadne prevratné riešenia, ale dôsledne formuluje evolučné zmeny na zlepšenie systému.

OĽaNO+NOVA

Zdravotnícky program je akousi rozšírenou prílohou volebného programu. Zdravotníctvo tak tvorí viac než polovicu (!) programu, ktorý sa tak dotýka veľkého množstva tém. Viaceré zámery sú formulované všeobecne, resp. im chýba odkaz na zdroj financovania. OĽaNO+NOVA navrhuje zásadnú – a podľa nás riskantnú a neodôvodnenú – inštitucionálnu reformu: zrušenie Úradu pre dohľad, spájanie a presúvanie ďalších úradov a ich kompetencií. Viaceré konkrétne návrhy považujeme za podnetné: zmena financovania všeobecných lekárov (okrem kapitácie aj platba za výkony), umožniť reverzné hypotéky na financovanie dlhodobej starostlivosti.

SaS

„Zdravotnícky rezort patrí k tým, v ktorých ešte prežívajú zvyšky socializmu.“ Úvodná veta programu si zaslúži, aby sme ju tu uviedli. Navrhované opatrenia sú jasným, pravicovým prístupom k riešeniam takto zadefinovaného problému. Zaujali nás tieto zámery: zrušenie centrálnej regulácie miezd v zdravotníctve, transformácia nemocníc na akciové spoločnosti, otvorenie diskusie o rozdelení a predaji Všeobecnej zdravotnej poisťovne. A ešte jeden: zavedenie skutočnej generickej preskripcie, teda predpisovania liekov výlučne generickým názvom.

SDKÚ-DS

Program všeobecne popisuje problémy, ktoré treba riešiť a vyzýva k zmene. Nekonkretizuje však k akej. Niekoľko konkrétnych návrhov opatrení: strana navrhuje platby všeobecným lekárom rozdeliť na kapitačné a výkonnostné, ďalej chce riešiť poplatky v ambulanciách (stanoviť ich rozsah, strop a ochranný limit).

SKOK!

Strana poňala program viac beletristicky a viaceré problémy v ňom pomenúva správne. Chýba tomu však celkový nadhľad. Strana sa hlási k transformácii nemocníc na akciové spoločnosti a nevylučuje aj ich privatizáciu. Odborná zaujímavosť: návrh, aby Úrad pre dohľad získal kompetenciu vyhodnocovať nákladovú efektívnosť nových technológií.

Smer

Nemá skutočný volebný program.

SMK

Je to zmes – všeobecných prísľubov, podivných tvrdení, ale aj niekoľkých podnetných (hoci nedopracovaných) nápadov. Program nie je komplexný, ale za zmienku stojí návrh, aby chronickí pacienti, ktorí bezdôvodne nechodia na kontroly, platili vyššie poistné. A tiež, aby sa zo 14-percentného odvodu na zdravotné poistenie odčlenil 1 percentuálny bod na poistenie pre prípad dlhodobej starostlivosti.

SNS

Program je stručný, skôr všeobecný. Ako jediná z relevantných strán chce SNS presadiť systém jednej zdravotnej poisťovne. Novú univerzitnú nemocnicu v Bratislave by mal podľa strany stavať štát.

#Sieť

V programe dominujú stranícke priority: hmotná zodpovednosť verejných činiteľov a zákaz schránkových firiem. Program nie je komplexný. Strana ale správne poukazuje na niektoré konkrétne problémy a navrhuje ich riešenia: čakacie zoznamy, lepšia úprava minimálnej siete, zverejňovanie informácií o kvalite. Zaujímavý návrh: umožnenie predaja niektorých voľnopredajných liekov aj mimo lekárne.

Šanca

Strana má veľmi solídny, spotrebiteľsky orientovaný zdravotnícky program. Chce zaviesť motiváciu poistencov k starostlivosti o vlastné zdravie a chce umožniť zdravotným poisťovniam ponúkať rôzne poistné plány. Šanca navrhuje inovatívne riešenie poplatkov: za pacienta ich zaplatí zdravotná poisťovňa, s pacientom sa vyrovná v rámci ročného zúčtovania.

Celkové hodnotenie

Za programy, ktoré najväčšmi zodpovedajú hodnotám HPI (a nášmu policy paperu) považujeme programy strán MOST-HÍD a SaS. Medzi kvalitne spracované programy, ktoré odporúčame do pozornosti voličov, patria ešte programy KDH a Šanca.

„Ideálnym“ volebným programom by z nášho pohľadu bola kombinácia opatrení od viacerých politických strán. Okrem zavedenia DRG a eHealthu, o ktorých niet prakticky sporu, sú to:

 • Poistné plány – KDH, Šanca, SaS, OĽaNO-NOVA
 • Regulácia čakacích zoznamov – #Sieť, KDH, MOST, Šanca, SKOK!
 • Predaj vybraných voľnopredajných liekov aj mimo lekární – #Sieť
 • Regulácia zisku zdravotných poisťovní – Demokrati Slovenska
 • Zmena financovania všeobecných lekárov – MOST, SDKÚ-DS, OĽaNO-NOVA
 • Lepšia definícia minimálnej siete (dostupnosť) – #Sieť
 • Povinná generická preskripcia liekov – SaS
 • Rozdelenie a predaj VšZP – SaS
 • Motivačné programy pre poistencov – KDH, Šanca, MOST, SaS, SMK
 • Transformácia nemocníc – SaS, Šanca, SKOK!, MOST
 • Reverzná hypotéka – OĽaNO-NOVA

S výnimkou SNS (a nehodnotiteľného Smeru-SD) sú zdravotnícke programy relevantných politických strán navzájom kompatibilné. Vo všeobecných konštatovaniach sa celkom zhodujú, v konkrétnych riešeniach významne prekrývajú.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia