„Bodovník“ a zoznam výkonov sú dve rôzne veci

streda, 17. august 2016, 20:41

Slovenské zdravotníctvo je neefektívne. V porovnaní s okolitými krajinami vydávame na zdravotníctvo viac a dostávame menej – žijeme kratšie, menej kvalitne, zomierame zbytočne. Opakovane na to upozorňuje vo svojich analýzach Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií. Jednou z príčin tejto neefektivity sú podľa môjho názoru platobné mechanizmy.

Platobné mechanizmy definujú správanie poskytovateľov. Kapitácia nie je napríklad zlý mechanizmus, ale jej dnešné používanie na Slovensku pôsobí skôr demotivačne. Nevýhody majú aj platobné mechanizmy v špecializovanej ambulantnej starostlivosti (platba za výkon) či v nemocniciach (platba za ukončenú hospitalizáciu). Podporujú poskytovanie starostlivosti (výkonov), čo však nevedie automaticky k vyššej spokojnosti či lepšiemu zdravotnému stavu ľudí.

Rozmýšľanie v logike platby za výkon sa premietlo do každej diskusie o novom zozname výkonov. Po dvadsiatich rokoch, keď sa už poisťovne aj poskytovatelia nejako zžili s „bodovníkom“, je to pochopiteľné. Ale nesmieme ustrnúť v 90-tych rokoch.

Diskusia o zozname zdravotných výkonov je zaťažená nedorozumením. Od zoznamu sa očakáva, že bude plniť dve funkcie naraz –  že bude definovať (1) kvalitu, aj (2) cenu. Tieto očakávania podľa mňa nebudú nikdy naplnené. Pre nesprávne očakávania sa však nedarí pohnúť z miesta.

Zoznam výkonov je odborná definícia zdravotných výkonov, ktoré vstupujú ďalej ako skladacie kocky Lego do tvorby štandardných postupov. Štandardizácia poskytovanej zdravotnej starostlivosti je jedným z predpokladov kvality.

Každý kód má obsahovať definíciu zdravotného výkonu, jeho charakteristiku, nositeľa/nositeľov výkonu, materiálno-technické a personálne predpoklady, čas trvania, frekvenciu, informáciu o potrebe podania lieku či pomôcky, indikačné obmedzenia. Okrem ceny (bodovej hodnoty), pretože zoznam výkonov nemá slúžiť ako platobný mechanizmus. To bola doteraz úloha „bodovníka“.

Bodovník, ktorý siaha do roku 1993, sme ako nástroj na odmeňovanie v ambulantnej sfére prebrali z Nemecka. Zďaleka nebol dokonalý, nezohľadňoval napríklad rozdielny pomer medzi cenou práce a cenou technológií. Niektoré chyby sa v ňom opravili, ale mnohé v ňom zostali. Živelné, nesystémové upravovanie prinieslo nové problémy. Do riadnej revízie sa nikomu veľmi nechcelo, keďže to predstavovalo otvorenie Pandorinej skrinky.

Systémovú zmenu pripravil Rudolf Zajac – a hoci ho možno z mnohých dôvodov kritizovať, na rozdiel od ostatných ministrov v tejto veci aj konal a argumentoval. Od zoznamu výkonov oddelil cenu. Platobné mechanizmy sú dnes na Slovensku deregulované. Nie ministerstvo určuje, koľko a za čo sa má platiť, ale dohoda medzi poisťovňami a poskytovateľmi.

A je to tak dobre. Rola ministerstva nemá byť v centrálnej cenotvorbe – lebo na to nemá potrebné predpoklady – ale v podpore (dátovej, legislatívnej) zavádzania inovácií. Vývoj ide vpred, model platby za výkon je dnes už prekonaný. Pluralita a flexibilita platobných mechanizmov umožňuje testovať rôzne nové prístupy. Napríklad Dôvera v pilotnej prevádzke odmeňuje starostlivosť o diabetikov na základe kvality – v závislosti od vedenia registra, dodržiavania liečebného protokolu, výsledkov.

To, že zmeny sa dejú pomaly a bodovník sa zo zotrvačnosti stále používa, je dané konzervatívnym prostredím slovenského zdravotníctva; status quo vyhovuje poisťovniam aj poskytovateľom. Inovácie sa však nedajú nariadiť zhora. Ak by sme do zoznamu výkonov doplnili bodové hodnoty, a prijali to ako právny predpis, zabetónujeme dnešný stav na ďalších 20 rokov.

Paušálne platby, platby za prípad, platby za výsledok – to všetko sú inovatívnejšie riešenia, než pokračovanie v úvahách o oprave niečoho prekonaného. A diskutovať o tom treba s poisťovňami, nie s ministerstvom.

 

článok bol napísaný pre Zdravotnícke noviny

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia