Značka: platobné mechanizmy

streda, 17. august 2016, 20:41

Rozmýšľanie v logike platby za výkon sa premietlo do každej diskusie o novom zozname výkonov. Po dvadsiatich rokoch, keď sa už poisťovne aj poskytovatelia nejako zžili s „bodovníkom“, je to pochopiteľné. Ale nesmieme ustrnúť v 90-tych rokoch.

štvrtok, 19. apríl 2012, 12:16

Diagnostic Related Group (DRG) je platobný mechanizmus na financovanie nemocničných výkonov, ktorý zaraďuje diagnózy nemocničných pacientov do skupín. Skupinu tvoria diagnózy, ktoré približne rovnako intenzívne čerpajú nemocničné zdroje.

utorok, 20. december 2011, 1:46

Článok analyzuje financovanie všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast na Slovensku. Približuje sadzby a podmienky ich prerozdelenia pre lekárov u nás, ale aj v susedných krajinách V4 a analyzuje spôsob súčasného typu financovania z pohľadu motivácie a efektivity lekárov poskytovať zdravotnú starostlivosť.

piatok, 09. apríl 2010, 10:00 , a
Cieľom tohto policy papera je predstaviť kľúčové výzvy a návrhy riešení pre slovenské zdravotníctvo. Na tento účel budeme používať konceptuálny rámec, ktorý sa na zdravotný systém pozerá z pohľadu cieľov a nástrojov. Za tri kľúčové ciele považujeme zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva, zvyšovanie spokojnosti spotrebiteľov a finančnú ochranu pred katastrofickými nákladmi.
štvrtok, 31. máj 2007, 17:33

Zástupcovia profesijných a stavovských organizácií v zdravotníctve sa na utorňajšom stretnutí dohodli na širokom konsenze, ako by mali vyzerať priority riešenia problémov v zdravotníctve. Odborná verejnosť sa tak po niekoľkých rokoch zhodla na niektorých zásadných postojoch. Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity Ján Štencl to označil za historický deň.

utorok, 29. máj 2007, 23:59

29. mája 2007 schválili členovia autorských tímov troch relevantných odborných publikácií a predstavitelia 24 odborných, profesijných a stavovských organizácií pôsobiacich v zdravotníctve 48 aktuálnych priorít slovenského zdravotníctva.

piatok, 13. apríl 2007, 12:02

Združenie zdravotných poisťovní SR vyzvalo ministerstvo zdravotníctva na doplnenie legislatívnych noriem, ktoré doteraz nepripravilo. "Ministerstvo napríklad doteraz neaktualizovalo staré nevyhovujúce indikátory kvality a neopravilo ani nevykonateľný predpis o minimálnej sieti zdravotníckych zariadení. Bez toho nemožno fundovane rozhodnúť o racionalizácii nemocníc v prospech pacientov," uviedol výkonný riaditeľ združenia Eduard Kováč. Ministerstvo tak podľa neho znemožňuje zdravotným poisťovniam aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti skvalitňovať starostlivosť a služby pre občanov.

pondelok, 02. apríl 2007, 12:23

Celkový dlh v rezorte zdravotníctva dosiahol ku koncu vlaňajška 6,821 mld. Sk, uvádza správa ministerstva zdravotníctva. Pokles dlhu vlani zaznamenali zdravotné poisťovne, ktoré znížili svoju zadlženosť o 1,121 mld. Sk a väčšinu svojich záväzkov platia v lehote splatnosti. "Väčšina  zdravotníckych zariadení, ktoré boli pretransformované na akciové spoločnosti je bez dlhu, vykazuje len záväzky v lehote splatnosti," uvádza ministerstvo.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia