Základné rámce zdravotnej politiky 2007-2010 (publikácia)

streda, 07. február 2007, 18:00

Základné rámce zdravotnej politiky sú prognózou pre rezort zdravotníctva na obdobie rokov 2007- 2010. Základné rámce sa venujú vecnému hodnoteniu zdravotnej politiky a jej nástrojov na Slovensku. (zhrnutie)

Autori: I. Dorčák, S. Frisová, E. Kováč, H. Maďarová, K. Morvay, P. Pažitný, T. Szalay, A. Szalayová

Združenie zdravotných poisťovní, február 2007, 90 strán

Základné rámce sa venujú vecnému hodnoteniu zdravotnej politiky a jej nástrojov na Slovensku. Publikácia, ktorej spoluautormi sú aj analytici Health Policy Institute, bola predstavená na konferencii Kroky k rozvoju. Konferenciu organizovalo Združenie zdravotných poisťovní SR a uskutočnila sa 7. februára 2007 v bratislavskom hoteli Holiday Inn.

Prečítajte si zhrnutie publikácie a stiahnite si prezentáciu (formát PDF) Petra Pažitného, v ktorej predstavil jej kľúčové závery.

Základné rámce sú už druhým vydaním koncepčného dokumentu zdravotnej politiky, ktorý vzniká v odbornej spolupráci s Health Policy Institute. Oproti prvému vydaniu, ktoré vyšlo v máji 2006, sa v našej spoločnosti udiali zásadné zmeny (parlamentné voľby v júni 2006 a nástup novej vlády), ktorými sa výrazne menia makropolitické faktory. Kým májové vydanie Základných rámcov bolo postavené na pokračovaní reformy zdravotníctva, aktualizovaný dokument rešpektuje zásadný obrat v zdravotnej politike, ktorej vízia a ciele zatiaľ neboli predstavené, avšak doteraz použité nástroje naznačujú budúci smer zdravotnej politiky na najbližšie roky.

Cieľom základných rámcov je definovať základné rámce zdravotnej politiky pre roky 2007 až 2010 tak, aby zdravotný systém bol finančne stabilný a neprenášal finančné riziko na verejné financie. Ambíciou tohto dokumentu je:

 • definovať disponibilné zdroje zdravotných poisťovní na základe vývoja reálnej ekonomiky a schváleného rozpočtu verejných financií pre roky 2007-2009,
 • navrhnúť výdavky zdravotných poisťovní na základe ich predpokladanej nákupnej stratégie,
 • podporiť dokončenie zmeny organizácie systému zdravotníctva,
 • definovať kľúčové regulačné mechanizmy,
 • sprostredkovať poistencom a poskytovateľom informáciu, že disponibilné zdroje zdravotných poisťovní sú obmedzené. Poslaním zdravotných poisťovní je z týchto limitovaných zdrojov nakúpiť čo najviac „zdravotného zisku”.

Dokument je potrebné vnímať ako návrh zdravotných poisťovní. Jeho cieľom voči poistencom je zvýšenie kvality a bezpečnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jeho cieľom voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je dohodnúť základné rámce nákupnej stratégie zdravotných poisťovní, ktorých reálnym výstupom bude:

 • návrh objemu a štruktúry výdavkov zdravotných poisťovní v intersektorálnom členení,
 • návrh podmienok pre súťaž poskytovateľov v lôžkovej a ambulantnej starostlivosti v procese kontrahovania „štruktúry“ (1. fáza) a následne kontrahovania „kvality“ (2. fáza).

Z metodického hľadiska autori postupovali tak, aby sa prognóza opierala o platné a funkčné pravidlá, pričom súčasťou každej kapitoly je diskusia, ktorá sa zameriava na nastoľovanie nových tém a ponúkanie inovatívnych nástrojov zdravotnej politiky.

Ako sa čitatelia dozvedia v jednotlivých kapitolách tohto dokumentu, kvôli zmene charakteru zdravotnej politiky sa významným spôsobom menia parametre zdravotného systému, čo znamená zhoršovanie určitých kľúčových tendencií oproti pro-reformnému scenáru. Za najzásadnejšie zmeny možno považovať:

 1. vytláčanie súkromných zdrojov (zníženie poplatkov na 0 Sk) a ich čiastočné nahrádzanie verejnými zdrojmi – ale len v roku 2007. V ďalších rokoch (2008 – 2010) už kompenzácie nie sú plánované;
 2. zámerné znižovanie finančnej zodpovednosti jednotlivých subjektov zavedením ochrany poskytovateľov pred hrozbou exekúcií a ich odloženou transformáciou na akciové spoločnosti, či plánovanou transformáciou štátnych zdravotných poisťovní z akciových spoločností na verejnoprávne organizácie, čoho dôsledkom bude zvýšené riziko rastu dlhu;
 3. zásah do nezávislosti Úradu pre dohľad definovaný možnosťou vlády kedykoľvek odvolať predsedu Úradu a členov Správnej rady na návrh ministra zdravotníctva;
 4. poľavenie v liekovej politike, ktorého výsledkom nebude postupný pokles relatívnej váhy liekov, ale jej stagnácia na súčasnej úrovni, čím sa neuvoľnia dodatočné zdroje pre zvýšenie financovania ambulantnej a lôžkovej zdravotnej starostlivosti. V intersektorálnom členení zdrojov tak budú lieky naďalej predstavovať najväčšiu položku, ktorej váha nebude oslabená v horizonte rokov 2007 až 2010 ani znížením DPH na lieky;
 5. zastavenie prác na explicitnom definovaní rozsahu zdravotnej starostlivosti plne alebo čiastočne hradenej z verejného zdravotného poistenia;
 6. plánované obmedzenie slobodného výberu zdravotnej poisťovne pre niektoré skupiny poistencov. Dôsledkom bude znevýhodnenie týchto poistencov pri slobodnom výbere poisťovne, zvýšenie závislosti poskytovateľov od štátnych zdravotných poisťovní a demotivácia zdravotných poisťovní súťažiť kvalitnými službami a nákupom zdravotnej starostlivosti o poistencov;
 7. ekonomicky nekryté plánované zvýšenie miezd zdravotníkov.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia