Slovenské zdravotníctvo 2009: Dopady krízy (publikácia)

streda, 18. marec 2009, 12:00

Autori publikácie upozorňujú na dopady, ktoré bude mať svetová hospodárska kríza na slovenské zdravotníctvo. Navrhujú konkrétne opatrenia, ktoré umožnia minimalizovať negatívne dôsledky krízy na fungovanie sektora. (zhrnutie)

Autori: T. Szalay, K. Morvay, P. Pažitný, A. Szalayová, I. Morvayová

vydal Health Policy Institute, marec 2009, 94 strán

V publikácii Slovenské zdravotníctvo 2009 – Dopady krízy (formát PDF) analytici HPI upozorňujú na dopady, ktoré bude mať svetová hospodárska kríza na slovenské zdravotníctvo. Navrhli tri desiatky opatrení, ktoré umožnia minimalizovať negatívne dôsledky krízy na fungovanie sektora.

„Nevieme, ako dlho potrvá súčasná hospodárska kríza a kde je jej dno. Vieme však, že jej dopady v zdravotníctve neobídu nikoho. Kríza zasiahne všetkých: poisťovne, poskytovateľov i pacientov. Prijímanie nepopulárnych, bolestivých alebo zložitých opatrení už nie je možnosťou voľby, ale nevyhnutnosťou,“ uvádza sa na úvod publikácie.

Autori počítali s viacerými scenármi v závislosti od hĺbky dopadov krízy. Príjmy zdravotných poisťovní sa podľa nich budú v roku 2009 pohybovať od 3 291 do 3 508 mil. eur. Oproti prognóze HPI z novembra 2008 (3 636 mil. eur) je to výpadok vo výške 128 až 345 mil. eur. Za hlavné faktory, ktoré spôsobili zníženie prognózy príjmov poisťovní autori označili klesajúcu zamestnanosť, pomalší rast miezd a rastúcu insolventnosť podnikov.

Prečítajte si zhrnutie publikácie, ktorá o.i. konštatuje:

 • Zdroje budú najviac chýbať Všeobecnej zdravotnej poisťovni.
 • Spomedzi poskytovateľov budú krízou najviac postihnuté nemocnice.
 • Kríza zvyšuje riziko sťaženého prístupu k zdravotným službám pre slabšie sociálne skupiny.

Medzi navrhovanými protikrízovými opatreniami autori navrhujú o.i.:

 • zavedenie ochranného finančného limitu na spoluúčasť
 • reguláciu čakacích zoznamov (aktualizácia)
 • generickú preskripciu liekov
 • zlúčenie VšZP a SZP (aktualizácia)
 • limity na predpisované lieky
 • sprísnenie kategorizácie liečiv
 • zriadenie zdravotníckej protikrízovej komisie
 • znovuzavedenie poplatkov
 • zmrazenie miezd v nemocniciach
 • novelizáciu Zákonníka práce
 • nerušenie degresívnej marže
 • odklad účinnosti personálneho normatívu

Autori dodávajú, že krízu možno považovať za príležitosť na zavedenie ďalších systémových zmien, ako je napr. transformácia nemocníc na akciové spoločnosti, zúženie rozsahu bezplatnej starostlivosti alebo zavedenie diagnostických a liečebných protokolov.

Ako by vyzeral bezkrízový scenár?

Porovnajte si aktuálnu prognózu HPI s predkrízovou.

Slovenské zdravotníctvo 2009
– Dopady krízy

(marec 2009)

Základné rámce zdravotnej politiky
pre roky 2008 – 2011

(apríl 2008)

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia