Lieky, ktoré mali byť bez doplatkov, sú naďalej s doplatkami

piatok, 01. jún 2007, 4:00

V aprílovom vydaní newslettera sme upozornili na viacnásobné porušenie zákona zo strany ministerstva zdravotníctva pri kategorizácii liečiv (článok Aprílová kategorizácia v rozpore so zákonom). Okrem nerešpektovania referenčného systému neboli v Zozname liekov uvedené lieky bez doplatkov v tých skupinách liečiv, v ktorých to zákon výslovne predpokladá.

Napriek tomu, že ministerstvo zdravotníctva na upozornenie zareagovalo konštatovaním, že ich na porušenie zákona nikto v pripomienkovom konaní neupozornil, nakoniec sa na internetovej stránke ministerstva dňa 21. mája 2007 objavila Oprava, ktorou ministerstvo uznalo opodstatnenosť našej kritiky. Opravou sa zmenila výška doplatkov u liekov, ktoré majú byť podľa zákona bezplatné.

Problém č. 1: Použitá legislatívna technika je neštandardná a zrejme v rozpore s princípmi právneho štátu.

Tlačová oprava právneho predpisu sa totiž môže týkať gramatických či zrejmých počtových chýb, nie však vecných ustanovení. V prípade, že je potrebné opraviť vecný obsah predpisu, je potrebné vydať jeho novelu alebo nový predpis, a to s účinnosťou najskôr v deň zverejnenia. Ministerská oprava opatrenia, ktorým sa vydáva Zoznam liekov nie je v skutočnosti opravou, ale novelou s retroaktívnou účinnosťou. Ministerstvo teda jeden problém vyriešilo tak, že vytvorilo iný problém – problém retroaktivity.

Existuje dôvodná pochybnosť, či takáto oprava je platná a či majú pacienti nárok na vrátenie peňazí zaplatených za lieky, ktoré ministerstvo označilo za bezdoplatkové až dodatočne a so spätnou účinnosťou. Ministerstvo zdravotníctva pritom odporúča pacientom, aby si doplatky spätne pýtali od lekárnikov, ktorí si majú zasa tieto peniaze pýtať od zdravotných poisťovní. Takýto postup so sebou prináša množstvo technických a realizačných problémov. Je otázne, ako budú lekárnici kontrolovať, či si pacient vyberal lieky v ich lekárni a ako budú poisťovni dokladovať, že doplatok pacientovi naozaj vrátili.

Objem doplatkov, ktoré boli so spätnou platnosťou označené za neoprávnené, môžeme odhadnúť na základe minuloročnej spotreby. Za 50 dní medzi účinnosťou pôvodného opatrenia a vydaním opravy mohli pacienti vydať na tieto doplatky približne 840 tisíc Sk.

Problém č. 2: Opravou sa ošetrilo len 9 z 12 skupín liečiv, ktoré majú obsahovať aspoň jeden plne hradený liek.

V troch ATC skupinách, uvedených v prílohe č. 4 zákona č. 577/2004 Z. z. sú dnes naďalej len lieky s doplatkami (Tabuľka 1). Hoci v dvoch z týchto troch prípadov ide o zanedbateľné doplatky vo výške desiatich halierov, i tak nie je dodržané znenie zákona č. 577/2004 Z. z. Ten v § 4 ods. 2 stanovuje: „Najmenej jeden liek obsahujúci liečivo z každej anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 4, sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia.“

Na doplatkoch za tieto lieky za rovnaké obdobie zaplatia pacienti na Slovensku denne približne 2 tisíc korún (pri rovnakej spotrebe ako v roku 2006). V snahe napomôcť konštruktívnemu riešeniu vznikutého problému odporúčame ministerstvu zdravotníctva pristúpiť radšej k novelizácii opatrenia tak, aby nedošlo k ďalšej retroaktívnej „oprave“.

#TABULKA

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia