MZ SR: zákaz zisku, zníženie správneho fondu

utorok, 05. jún 2007, 20:54

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do skráteného, sedemdňového pripomienkového konania návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach. Navrhuje v ňom znížiť maximálnu výšku správneho fondu poisťovní zo súčasných 4 % z vybraného poistného na 3 %. Zároveň stanovuje, že zdravotné poisťovne budú musieť kladný hospodársky výsledok použiť na úhradu zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov.

Zníženie stropu správneho fondu ministerstvo odôvodňuje tým, že oproti roku 2006 by sa ním v systéme zdravotného poistenia ušetrilo 1,9 mld. Sk. „Prax ukázala, že i tu sú ešte rezervy a výdavky je možné znížiť o ďalšie percento,“ tvrdí ministerstvo. Vlani poisťovne v priemere čerpali správny fond vo výške 6,17 %.

V prípade navrhovanej povinnosti poisťovne použiť zisk na úhradu zdravotnej starostlivosti ministerstvo uvádza, že zdravotná poisťovňa je špecializovanou finančnou inštitúciou, ktorá narába s verejnými zdrojmi. „Pri tejto činnosti ju možno vnímať len ako inštitúciu založenú na presne vymedzený účel s právnym postavením akciovej spoločnosti,“ tvrdí ministerstvo. Aj súčasné zákonné obmedzenia činnosti zdravotných poisťovní podľa ministerstva len potvrdzujú, že nejde o klasické akciové spoločnosti. „Vzhľadom na zákonné vymedzenie účelu založenia zdravotnej poisťovne, presné vymedzenie predmetu činnosti neekonomickej povahy a neštandardné zákonné obmedzenia, presne definovanú výšku poistného, ktorú nemôže zdravotná poisťovňa ani znížiť a ani odpustiť, zakotvený prerozdeľovací mechanizmus je nutné zdravotnú poisťovňu vnímať len ako sprostredkovateľa služby verejnosti, financujúceho verejné statky, ktoré majú povahu nerivalitnej spotreby,“ konštatuje ministerstvo v návrhu.

Podľa ministerstva má systém zdravotného poistenia na Slovensku charakter sociálneho poistenia, preto nemôže byť predmetom podnikania. „Ak je verejné zdravotné poistenie organizované ako povinné s rešpektovaním solidarity a rovnosti v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti, tak nemôže byť založené na princípe ziskovosti a hospodárskej súťaže, čo sú atribúty komerčného a dobrovoľného poistenia alebo povinného súkromného poistenia,“ odôvodňuje ministerstvo.

Návrh novely zákona tiež upravuje obchodovanie s pohľadávkami zdravotných poisťovní. Podľa navrhovanej zmeny by zdravotné poisťovne mohli svoje pohľadávky voči platiteľom poistného v konkurze alebo v likvidácii postúpiť len na právnickú osobu so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, ktorú určí ministerstvo zdravotníctva po dohode s ministerstvom financií, uvádza agentúra SITA.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia