Profily jednotlivých zdravotných poisťovní (2008)

piatok, 05. september 2008, 14:00

Profily jednotlivých zdravotných poisťovní prinášajú stručnú charakteristiku zdravotných poisťovní na základe hodnotených oblastí a parametrov. Výsledný rating:

1. miesto: Dôvera zdravotná poisťovňa

ZP Dôvera skončila najlepšie v štyroch oblastiach, a to v operačných procesoch, biznis profile, vzťahoch s poskytovateľmi ZS a v službách klientom.

Dôvera je finančne stabilná poisťovňa s vysokou dynamikou rastu na trhu. Má najvyššiu rentabilitu výnosov.

Vo vzťahu s poskytovateľmi uplatňuje selektívny kontrakting, používa progresívne platobné mechanizmy a má najlepšie cenové podmienky.

Vo vzťahu k poistencom poskytuje krátke čakacie listiny, veľmi dobré služby a má otvorenú komunikáciu a poskytovanie informácií.

ZP Dôvera má verných poistencov.

Prekvapivo slabou stránkou Dôvery je manažment pacienta, kde v hodnotení dosiahla 0 bodov. Nedarí sa jej ani vo výbere poistného a vykazuje najvyššie záväzky po lehote splatnosti.

#TABUĽKA

2. miesto: Union zdravotná poisťovňa

ZP Union je víťazom zvyšných troch oblastí, a to vo finančnej stabilite, kvalite zdravotnej starostlivosti a spokojnosti klientov. Veľmi zlé umiestnenie ZP Union v biznis profile je výsledkom kratšieho pôsobenia na trhu a veľkej straty poistencov v minulom roku.

ZP Union je stabilná poisťovňa s nízkou nákladovosťou poistného kmeňa. Má výborné postavenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nad rámec rozsahu a má dobrú sieť kontaktných miest.

Tí poistenci, ktorí zostali v kmeni aj po roku 2007, sa zdajú byť vernými, s čím súvisí aj to, že klienti Unionu majú so svojou poisťovňou najviac spontánnych pozitívnych skúseností.

Slabou stránkou Unionu je veľmi nízka úspešnosť výberu poistného. Union má spomedzi všetkých poisťovní najslabší revízny systém.

Union má zatiaľ najredšiu sieť zmluvných poskytovateľov a v parametri dostupnosť zdravotnej starostlivosti skončil až na poslednom mieste.

#TABUĽKA

3. miesto: Apollo zdravotná poisťovňa

ZP Apollo nedokázala zvíťaziť ani v jednej oblasti, najvyššie hodnotenia dosiahlo v biznis profile, kde skončilo na 2. mieste za ZP Dôvera, a v kvalite zdravotnej starostlivosti, kde skončilo druhé za ZP Union. Apollo sa prekvapivo veľmi zle umiestnilo v oblasti spokojnosti klientov a operačných procesoch.

Najsilnejšou stránkou Apolla je biznis profil a cenové podmienky. Apollo pre svojich poistencov najlepšie zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti a je druhé v kvalite a dostupnosti kontaktných miest.

Prekvapujúca je vysoká nespokojnosť lekárov so ZP Apollo. To sa prejavuje aj na problémoch jej poistencov s vyšetrením u lekára.

Poistenci Apolla majú so svojou poisťovňou najvyššiu spontánnu negatívnu skúsenosť, pričom spontánna pozitívna skúsenosť je druhá najnižšia hneď za VšZP. Nie je preto prekvapujúce, že až 19 % respondentov z poisťovne Apollo uvažuje o zmene poisťovne.

#TABUĽKA

4. miesto: Spoločná zdravotná poisťovňa

SZP je finančne stabilná poisťovňa, má najvyššiu úspešnosť výberu poisteného a najlepší revízny systém. Dosahuje najvyšší medziročný rast výnosov.

Má relatívne hustú sieť zmluvných poskytovateľov a vykazuje dobré parametre dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Poistenci SZP majú najmenej problémov pri ošetrení u lekára, s čím súvisí aj ich nízka spontánna negatívna skúsenosť s poisťovňou.

SZP neuplatňuje žiadny selektívny kontrakting. Má najnákladnejší kmeň spomedzi všetkých poisťovní. Cenové podmienky má len o niečo lepšie ako posledná VšZP, čo má za následok nízku spokojnosť lekárov s touto poisťovňou. SZP neuplatňuje žiadne moderné platobné mechanizmy a ani manažment pacienta.

SZP má spomedzi všetkých poisťovní najhoršie call-centrum a v hodnotení kontaktných miest skončila až na štvrtom mieste.

Neposkytuje takmer žiadnu zdravotnú starostlivosť nad rámec rozsahu, ani žiadne špeciálne služby pre svojich poistencov.*

* Ospravedlnenie
Health Policy Institute sa ospravedlňuje Spoločnej zdravotnej poisťovni, a.s. (SZP) za to, že v publikácii Rating zdravotných poisťovní 2008 neuviedol informáciu o poskytovaní bezplatného očkovania proti chrípke pre poistencov tejto zdravotnej poisťovne. Vo výslednom hodnotení tak touto chybou pripravil SZP o 0,8 bodu. SZP podľa metodiky HPI mala získať 65,9 bodu, nie 65,1 bodu.

Poistenci SZP majú nízku spontánnu pozitívnu skúsenosť a 20 % respondentov poistených v SZP uvažuje o zmene poisťovne.

#TABUĽKA

5. miesto: Všeobecná zdravotná poisťovňa

VšZP skončila tak ako pred rokom s ratingom „D“. Medzi jej silné stránky patrí selektívny kontrakting a percentuálny rast výnosov. V minulom roku stratila veľmi málo poistencov.

VšZP má po ZP Apollo druhú najvyššiu dostupnosť zmluvných poskytovateľov. Má druhé najlepšie call-centrum a spolu so SZP najlepšiu webovskú stránku.

Najväčšou slabinou VšZP je finančná stabilita, kde je vo všetkých troch parametroch najhoršia. VšZP má slabý revízny systém a nízku rentabilitu výnosov. Má druhý najnákladnejší poistný kmeň.

VšZP má najhoršie cenové podmienky a najnižšiu spokojnosť lekárov. Vo vzťahu s poskytovateľmi len málo používa moderné platobné mechanizmy.

VšZP má najdlhšie čakacie listiny a nemá žiadny manažment poistenca. Má najhoršiu kvalitu a dostupnosť kontaktných miest a pre poistencov neposkytuje žiadne špeciálne služby. Veľkým problémom poisťovne je otvorená komunikácia a poskytovanie informácií.

Poistenci VšZP majú najnižšiu spontánnu pozitívnu skúsenosť a druhú najvyššiu spontánnu negatívnu skúsenosť. Z týchto dôvodov až 21% respondentov, najviac zo všetkých poisťovní, uvažuje o zmene poisťovne.

#TABUĽKA

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia