Rating zdravotných poisťovní 2008

piatok, 05. september 2008, 17:00

Máte pred sebou výsledky Ratingu zdravotných poisťovní 2008. Po minulom roku sme na základe pripomienok zlepšili metodiku, pridali sme nové nástroje na skúmanie kvality poskytovaných služieb (napr. technikou mystery shoppingu). Výsledky považujeme preto za objektívny obraz o trhu zdravotných poisťovní na Slovensku.

Mrzí nás ostentatívna nespolupráca najmä zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ak majú byť „verejné zdroje pod verejnou kontrolou“, poisťovňa v stopercentnom vlastníctve štátu by mala ísť príkladom. Ale nie negatívnym…

Prečo rating?

Hodnotenie zdravotných poisťovní je prirodzeným prvkom v zdravotných systémoch s viacerými zdravotnými poisťovňami ako sú Nemecko, Holandsko, Švajčiarsko, či Austrália a USA. Argumenty sme publikovali v májovom Into Balance: systém viacerých zdravotných poisťovní so sebou nutne prináša potrebu ich porovnávania. Ak by sa totiž zdravotné poisťovne od seba neodlišovali, nebol by tu ani priestor pre ich pluralitné fungovanie. Podľa viacerých prieskumov verejnej mienky z roku 2007 sú viac ako dve tretiny Slovákov za zachovanie plurality zdravotného poistenia. Na rozhodovanie ako sa orientovať v ponuke zdravotných poisťovní však potrebujú informácie.

Rating zdravotných poisťovní znižuje informačnú medzeru medzi poistencom a poisťovňami a zvyšuje transparentnosť prostredia. Jedine prehľadné a dostupné informácie zvyšujú dôveru poistencov voči poistnému systému a zdravotným poisťovniam.

Hodnotenie zdravotných poisťovní formou ratingu plní dva základné ciele:

  • Prvým cieľom je informovanie spotrebiteľa o rozdieloch medzi zdravotnými poisťovňami. Poistenec sa môže na základe parametrov hodnotených v ratingu rozhodnúť, v ktorej poisťovni sa poistí. Zrejme si vyberie takú poisťovňu, ktorá mu poskytne služby podľa jeho preferencií.

  • Druhým cieľom je poskytnutie porovnávacej bázy pre zdravotné poisťovne na zlepšenie ich vlastných procesov a ponúkaných služieb.

Prečítajte si metodiku ratingu ako aj zhrnutie výsledkov v podobe profilov jednotlivých zdravotných poisťovní. Celú publikáciu Rating zdravotných poisťovní 2008 (128 strán) si môžete stiahnuť vo formáte pdf.

Ak sa niekto nestotožňuje s našim názorom na váhy jednotlivých ukazovateľov, pripravili sme webovú aplikáciu, ktorá umožňuje užívateľom robiť vlastný rating zdravotných poisťovní na základe individuálnych preferencií na http://poistovne.sme.sk/.

Budeme radi, ak nám napíšete svoj názor a oceníme všetky konštruktívne pripomienky. Zapracujeme ich do Ratingu ZP 2009.


Tabuľka 1:
Porovnanie ratingu zdravotných poisťovní za roky 2007 a 2008

Zdravotná poisťovňa
Rating 2008
Rating 2007 Posun
ZP Dôvera A (1.)
A (2.) zhodný rating, zlepšenie o 1 miesto
ZP Union A (2.) A (1.) zhodný rating, zhoršenie o 1 miesto
ZP Apollo C (3.) B (3.) zhoršenie ratingu, rovnaké miesto
SZP C (4.) D (6.)* zlepšenie ratingu, zlepšenie miesta
VšZP D (5.) D (5.) zhodný rating, rovnaké miesto

* – v ratingu 2007 bolo porovnávaných 6 zdravotných poisťovní (naviac: EZP)
Zdroj: Rating zdravotných poisťovní 2008, HPI

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia