Vykazovaný dlh zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni stúpol na 1,25 mld. Sk

štvrtok, 25. október 2007, 14:00

Suma záväzkov zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni predstavovala ku koncu augusta 2007 1,25 mld. Sk (istina 1,19 mld. Sk a predpísané penále 55 mil. Sk). Od 1.1.2006 do 31.8.2007 stúpol dlh štátnych zdravotníckych zariadení z 450 mil. Sk na 814 mil. Sk (65,4 % z celkového záväzku).

Zadlženie zariadení v pôsobnosti miest a vyšších územných celkov resp. zariadení, ktoré majú právnu formu neziskových organizácií, v uvedom období kleslo z 624 mil. Sk na 431 mil. Sk. Najväčším dĺžnikom ostáva Fakultná nemocnica v Bratislave so záväzkom voči Sociálnej poisťovne vo výške 374 mil. Sk. Okrem rožňavskej nemocnice nie je medzi dlžníkmi Sociálnej poisťovne žiadne iné zdravotnícke zariadenie, ktoré má formu akciovej spoločnosti. Dlh zdravotníckych zariadení s právnou formou neziskových organizácií predstavuje 43,4 mil. Sk.

V záväzkoch zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovne však nie je zohľadnené tzv. penále nepredpísané právoplatnými rozhodnutiami v sume 1,62 mld. Sk. Po jeho predpísaní by tak celková zadlženosť zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni mohla stúpnuť až na 2,87 mld. Sk.


Graf 1: Vývoj pohľadávok Sociálnej poisťovne vočí najzadĺženejším zdravotníckym zariadeniam (v Sk)

Zdroj: Sociálna poisťovňa, 2007

Graf 2: Vývoj dlhu zdravotníckych zariadení voči Sociálnej poisťovni (v Sk)

Zdroj: Sociálna poisťovňa, 2007

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia