Ministerstvo zdravotníctva podceňuje dlh nemocníc

streda, 03. október 2007, 12:10

Ministerstvo zdravotníctva vo svojej správe o vývoji zadlženosti vyvoláva dojem, že dlh zdravotníckych zariadení sa spomaľuje. V informácii pre vládu však zamlčuje dôležitú skutočnosť, že Sociálna poisťovňa voči nemocniciam nepredpisuje penále v plnej výške.

Podľa materiálu predloženého do dozornej rady Sociálnej poisťovne dňa 25. 9. 2007: „eviduje Sociálna poisťovňa voči zdravotníckym zariadeniam k 31. júlu 2007 penále predpísané právoplatnými rozhodnutiami v sume 54 714 641,80 Sk a tiež penále nepredpísané právoplatnými rozhodnutiami v sume 1 618 910 211,30 Sk, t. j. celkový objem penále je 1 673 624 853,10 Sk.“

Prečo Sociálna poisťovňa vedie dva druhy penále voči nemocniciam v materiáli nie je vysvetlené. Sociálna poisťovňa v ňom len uvádza, že priebežné predpisovanie penále voči zdravotníckym zariadeniam by bolo v jej neprospech.

Rovnako ani ministerstvo zdravotníctva nikde nevysvetlilo, prečo nazhrnulo nepredpísané penále do prehľadu dlhu. Dlh štátnych nemocníc by tak k 30. 6. 2007 nemal byť 5,230 mld. Sk ako uvádza ministerská správa, ale približne o 1,2 mld. Sk vyšší (údaje nie sú úplne presne spočítateľné, lebo údaj o nepredpísanom penále je k 31. 7. 2007).

Tabuľka: Prehľad vývoja záväzkov po lehote splatnosti v rezorte zdravotníctva v mld. Sk

Dlžníci

k
31.12. 2005

k
30.6. 2006

k
31.12. 2006

k
30.6. 2007

Nepredpí-
sané penále
k 31.7. 2007

Spolu s 
nepredpí-
saným penále

Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti MZ SR

2,033

2,887

4,435

5,230

1,250

6,480

Zdravotnícke zariadenia transformované na akciové spoločnosti

x

0,015

0,014

0,021

0,001

0,022

Zdravotnícke zariadenia delimitované na obce a VÚC a transformované na neziskové organizácie

2,384

2,342

2,275

2,094

0,368

2,462

Zdravotné poisťovne

1,217

0,279

0,097

0,022

DLH SPOLU

5,634

5,523

6,821

7,367

1,619

8,986

Zdroje:

Údaje o dlhu: Ministerstvo zdravotníctva SR, 2007 (materiál predložený na vládu dňa 3. 10. 2007)

Údaje o nepredpísanom penále: Sociálna poisťovňa, 2007 (materiál predložený na rokovanie Dozornej rady dňa 25. 9. 2007)

Poznámka: údaje sú uvádzané kumulatívne od 1. 1. 2005 (s výnimkou nepredpísaného poistného, pri ktorom Sociálna poisťovňa neuvádza jeho počiatočné časové parametre)

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia