Balík zmien v zdravotníctve

piatok, 10. december 2010, 1:29

Poslanci NR SR schválili 9. decembra 2010 novelu zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach. Novela upravuje viacero oblastí a zasahuje do viacerých ďalších zákonov:

 1. Transformácia nemocníc
  Do 31. 12. 2011 majú byť transformované všetky štátne nemocnice na akciové spoločnosti. Ak by to náhodou nestihli, tak posledný termín transformácie je 30. 6. 2012.

 2. Platobná schopnosť zdravotných poisťovní
  Do metodiky výpočtu platobnej schopnosti zdravotných poisťovní pribúdajú dva ukazovatele: kapitálová primeranosť (podiel vlastných zdrojov na poistnom aspoň 3 %) a current ratio (podiel krátkodobých aktív ku krátkodobým pasívam aspoň 1,2). Dopĺňajú tak indikátor splatnosti faktúr (do 30 dní po lehote splatnosti). Indikátor current ratio sa bude používať až od januára 2012. 

 3. Nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  Zmena podmienok odvolania predsedu ÚDZS: vláda ho nebude môcť odvolať bez udania dôvodu (ide o návrat znenia zákona do roku 2006, pred jeho účelovú úpravu).

 4. Limit spoluúčasti pri doplatkoch na lieky
  Zákon zavádza strop spoluúčasti pri doplatkoch za lieky – strop sa týka dôchodcov a invalidov s dôchodkom menším než 329 eur a bez zdaniteľného príjmu. Do limitu 45 eur štvrťročne (u invalidov 30 €) sa započítavajú len doplatky za najlacnejšie generikum. Ak poistenec prekročí za štvrťrok uvedený limit, zdravotná poisťovňa mu automaticky pošle preplatok na jeho účet resp. poštovou poukážkou.

 5. Zrušenie povinnosti odporúčacích lístkov
  Návšteva ambulancie špecialistov nebude od januára podmienená výmenným lístkom od všeobecného lekára. Vystavovať odporúčacie lístky však bude naďalej možné a ministerstvo má k tomu vydať vyhlášku. 

 6. Zverejňovanie zmlúv
  Novela Občianskeho zákonnika o zverejňovaní zmlúv sa týka aj zdravotníctva, zverejňovanie zmlúv medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti má odloženú účinnosť od 1. augusta 2011.

 7. Zrušenie preventívneho dychového testu na helicobacter pylori

 8. Predpoklady pre zavedenie DRG
  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou má kompetenciu pre zber dát potrebných pre zavedenie DRG, klasifikačného a platobného systému diagnostických skupín skupín.  

 9. Legalizácia vernostných systémov v lekárňach
  Vernostné systémy v lekárňach, ktoré boli presne pred rokom zakázané, sa dostávajú poslaneckým návrhom opäť do zákona. Zľavy nemôžu byť poskytované v naturáliách, len v podobe zníženia ceny nákupu. Významnou inováciou je, že o zľavy sa vo vernostnom systéme musí deliť poistenec i poisťovňa, aby sa zachoval efekt fixného doplatku. Vernostný systém tak môže byť v lekárňach prevádzkovaný len na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou, v ktorej sa stanoví podiel ZP na poskytnutej zľave. 

 10. Zmiernenie sankcie za nedodržanie povinnosti sústavne sa vzdelávať
  Ak zdravotnícky pracovník nezískal dostatočný počet kreditov, podľa doteraz platného zákona mu hrozilo zrušenie registrácie, čo znamená prekážku pre ďalší výkon povolania. Poslanecký návrh presúva rozhodnutie o doplnení vedomostí, spôsobe i lehote na príslušnú komoru.

Disclosure: Tomáš Szalay má uzatvorenú zmluvu na čas určitý s ministerstvom zdravotníctva na odbornú asistenciu ministrovi Ivanovi Uhliarikovi pri plnení úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády. Aktívne sa podieľal na príprave novely zákona č. 581/2004 Z. z.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia