Odporúčacie lístky

štvrtok, 19. apríl 2012, 12:47

Odporúčacie lístky (tiež výmenné lístky, angl. referrals) sú nástrojom regulácie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ktorou sa zabezpečuje gatekeeping ako úloha praktického všeobecného lekára. Zdravotná starostlivosť nad rámec starostlivosti poskytovanej gatekeeperom musí byť ním odporúčaná alebo schválená.

Na Slovensku boli odporúčacie lístky zrušené reformou zdravotníctva v roku 2004 a znovuzavedené z Ivanom Valentovičom od 1.1.2008. Od januára 2011 boli odporúčanie lístky opäť zrušené ministrom zdravotníctva Ivanom Uhliarikom. 

Slovenská legislatíva upravuje odporúčacie lístky v zákone o zdravotnej starostlivosti v §12 Právne vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Odporúčanie všeobecného lekára sa vyžaduje len v prípade špecializovanej ambulantnej starostlivosti uhrádzanej zo zdrojov verejného zdravotného poistenia (preto by toto ustanovenie malo byť v zmysle predmetu úpravy uvedené v zákone o rozsahu).

Znovuzavedenie odporúčacích lístkov bolo odôvodnené boli snahou znížiť objem duplicitných výkonov poskytovaných v tejto ambulantnej sfére. Vychádzajú z konceptu, že koordinátorom predpísaných liekov a vyšetrení by mal byť všeobecný lekár. Svojim regulačným charakterom mali odporúčacie lístky nahradiť zrušenie poplatkov.

Dnešná legislatívna úprava je zložitou hrou s terminológiou: špecializovaná zdravotná starostlivosť, kam z definície pôvodne spadali aj gynekológovia a zubní lekári, teda lekári prvého kontaktu, sa rozdelila na špecializovanú (= gynekológovia a zubní lekári) a špecializovanú inú. Odporúčacie lístky sa od 1. januára 2008 vyžadovali pre prístup k poskytovateľovi akejkoľvek špecializovanej inej starostlivosti. Výnimku tvorili len stavy do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby a prípady dispenzarizácie.

Prakticky okamžite po zavedení sa dostavili praktické problémy, spôsobené rigidným nastavením režimu odporúčacích lístkov. Ministerstvo zdravotníctva riešilo situáciu vlastným výkladom zákona, nakoniec sa však aj pod tlakom verejnosti rozhodlo uvoľniť prísne pravidlá. Odporúčanie všeobecného lekára sa od 1. 6. 2009 nevyžaduje

  1. na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej v odbore gynekológia, zubné lekárstvo, psychiatria a v odbore oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov,
  2. na každé ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré následne určí lekár špecialista,
  3. do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť,
  4. v prípade dispenzarizácie,
  5. v prípade ochranného ambulantného liečenia.

1.1.2011 bola povinnosť odporúčacích lístkov zrušená. To znamená, že špecialista musí pacienta ošetriť, aj keď nepredloží odporúčací lístok od svojho všeobecného lekára. Pokiaľ pacient nevie u ktorého špecialistu by mal byť vyšetrený, môže navštíviť svojho všeobecného lekára, ktorý mu takýto lístok vypíše alebo ho inak usmerní. 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia