Karol Morvay

streda, 26. apríl 2006, 16:00

V súčasnosti, keď už máme k dispozícii kompletnú sadu cenových indexov za rok 2005, môžeme skonštatovať, že ceny v zahraničnom obchode sa vyvíjali pre Slovensko veľmi nepriaznivo. Ceny dovážaných komodít rástli podstatne rýchlejšie ako ceny vyvážaných komodít – vyjadrujú to deflátory exportu a importu.

streda, 26. apríl 2006, 15:00

OECD vo svojej publikácii Taxing Wages priniesla medzinárodný rebríček krajín podľa výšky daňovo-odvodového klinu (total tax wedge). Databázy OECD spochybňujú frekventované tvrdenia podnikateľských či zamestnávateľských združení o údajne mimoriadne vysokom – hlavne odvodovom – zaťažení miezd v SR (čo má neadekvátne navyšovať náklady práce).

streda, 26. apríl 2006, 14:00
 • Inflácia sa upokojuje, jej miera je však stále príliš vysoká
 • Rast miezd sa mierne spomalil
 • Nápadná recesia až depresia v netrhových službách
 • Ústup nezamestnanosti trvá aj v tomto roku
 • Expanzia stavebníctva v ničom nepoľavuje
piatok, 24. marec 2006, 16:00

Mimoriadne silný rast reálneho HDP v poslednom štvrťroku 2005 (na úrovni 7,6 %) vyvolal zmiešané reakcie: okrem pocitu uspokojenia sa pri publikovaní takmer senzačného čísla celkom logicky objavili otázky o jeho príčine ako aj pochybnosti o ňom.

piatok, 24. marec 2006, 15:00
 • Rast zamestnanosti o 2,5 % je z radu výnimočných
 • Stále silnie „tvrdé jadro“ nezamestnaných
 • Priemerná mzda za rok 2005 dosiahla 17 274 Sk, o 9,2 % viac ako v roku 2004
 • Rast zisku nefinančných podnikov o 16,4 %
 • Miera inflácie je nad očakávaniami centrálnej banky
 • Viazne napĺňanie pompézne uvedenej stratégie
sobota, 18. február 2006, 14:00

Mierne predčasný koniec volebného obdobia vlády prichádza v období, keď sa podarilo do ekonomiky nainštalovať takmer celý vládou zamýšľaný balík reformných opatrení (s výnimkou podstatnejšej reformy vzdelávania). Tieto opatrenia zakladajú trvalú kvalitatívnu zmenu v ekonomike (pri vylúčení možnosti politicky motivovaného radikálneho zvrátenia), ktoré znamenajú stimul k ekonomickej aktivite a prínos k budúcej konkurencieschopnosti a udržateľnosti rozvoja.

sobota, 18. február 2006, 13:00
 • Deficit zahraničného obchodu sa medziročne výrazne prehĺbil
 • Januárový inflačný skok bol väčší ako vlani
 • Boom stavebníctva
 • 9,2%-ný rast maloobchodných tržieb
 • Regionálna mzdová diferenciácia sa ďalej prehlbuje
 • Pokračoval silný rast počtu podnikov
 • Najlepšie makroekonomické výsledky od začiatku ekonomickej transformácie
 • Reálny rast HDP až 7,5 %

utorok, 03. január 2006, 15:00
 1. Ukazovatele výkonnosti: Ekonomický rast sa v treťom štvrťroku zrýchlil na 6,2 %
 2. Vývoj cenovej hladiny: V roku 2005 historicky najnižšia inflácia
 3. Socioekonomické ukazovatele: Zamestnanosť aj mzdy ťažia zo silného ekonomického rastu

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia