Karol Morvay

streda, 11. júl 2007, 14:00

Ako sme už naznačili v predchádzajúcom vydaní IntoBalance, v prvom štvrťroku pokračoval mimoriadne silný rast reálneho HDP. Štatistický úrad medzitým publikoval sériu dát, takže sa už nemusíme pohybovať na úrovni dohadov.

piatok, 01. jún 2007, 16:16

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová sa rozhodla pripojiť k deklarácii „Zveľaďovanie sociálnej Európy“ a vláda tento krok odobrila. Cieľom deklarácie je prikláňanie sa k európskemu sociálnemu modelu a k nutnosti, aby všetky členské štáty spoločne čelili takým novým javom ako globalizácia a starnutie obyvateľstva. Ide o vágnu deklaráciu, pripomínajúcu súbor pekných prianí. Európsky sociálny model nie je homogénna, jasná vec, ako to ministerka (ale aj vláda) prezentujú.

piatok, 01. jún 2007, 16:00

Štatistický úrad zverejnil svoj rýchly odhad HDP za prvý štvrťrok. Vyplýva z neho medziročný reálny rast ekonomiky o 8,9 %. Tento veľmi priaznivý výsledok súvisel hlavne s rastom pridanej hodnoty v priemyselnej výrobe, najmä vo výrobe strojov, elektrických zariadení a dopravných prostriedkov. To vôbec neprekvapuje. Prekvapuje skôr pesimistická reakcia komentátorov v niektorých médiách, ktorí tento výsledok vnímali ako mierne sklamanie.

piatok, 01. jún 2007, 15:15

V Spotrebiteľskom barometri (apríl 2007) sa pri hodnotení doterajšieho vývoja hospodárskej situácie na Slovensku pozitívne vyjadroval doteraz najvyšší podiel opýtaných (47 %). Posudzovanie doterajšieho vývoja ekonomiky je indikátorom, pri ktorom bol medziročný posun najvýraznejší. Aj budúcnosť ekonomiky v SR videli respondenti pozitívnejšie než pred mesiacom. Zúžil sa okruh pesimistov na doterajšie minimum 13 %.

piatok, 01. jún 2007, 13:00
  • Bežný účet platobnej bilancie po dlhšom čase v prebytku
  • Celková zamestnanosť vzrástla o 2,1 %
piatok, 01. jún 2007, 12:30

Na konci predchádzajúceho roka bola miera inflácie vnímaná ako parameter, s ktorým bude mať Slovensko problém pri plnení tzv. konvergenčných kritérií. Teraz už táto hrozba významne ustúpila.

piatok, 04. máj 2007, 16:00

Neexistencia odvodovej neutrality, t.j. rovnakého odvodového zaťaženia všetkých druhov príjmov, vedie k spomaleniu rastu odvodového výnosu. Pre ilustráciu: ak by efektívna odvodová výťažnosť zo zmiešaných dôchodkov bola rovnaká ako v prípade odmien zamestnancov, v roku 2006 by bol výnos pre zdravotné poisťovne vyšší o takmer 19 mld Sk.

piatok, 04. máj 2007, 15:00
  • Rast zamestnanosti v prvých dvoch mesiacoch 2007 bol veľmi priaznivý
  • Verejné financie mali lepší výsledok ako sa pôvodne vykazovalo
  • Miera evidovanej nezamestnanosti klesla pod hranicu 9 %
piatok, 04. máj 2007, 14:00
  • Východiská návrhu rozpočtu hovoria, že makroekonomický vývoj bude priaznivejší ako sa predpokladalo
  • Marcová miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla 2,1 %
štvrtok, 29. marec 2007, 16:00

Rast HDP poslednom štvrťroku 2006 bol veľmi dobrý (reálny rast 9,6 %  po výsledku 9,8 % v treťom štvrťroku). Komentár upozorňuje na niekoľko zaujímavostí spojených s týmito veľmi pozitívnymi číslami.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia