Značka: legislatíva

piatok, 16. október 2009, 3:00

Ministerstvo zdravotníctva predložilo v septembri do skráteného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Predmetom úpravy je umelé prerušenie tehotenstva, ktoré bolo s účinnosťou od 1. 9. 2009 upravované poslaneckou novelou tohto zákona. Keďže poslanecká novela mala podľa ministerstva vážne nedostatky, je potrebné ju opraviť. Inak hrozia problémy v aplikačnej praxi, uvádza dôvodová správa. Ako je možné, že legislatívnym procesom prešiel zákon, ktorý je potrebné vzápätí opravovať?

štvrtok, 13. august 2009, 21:03
streda, 29. júl 2009, 14:29

Prehľad predpisov, ktoré prechádzali legislatívnym procesom od mája do júla 2009, nájdete v tabuľke (formát *.pdf).

utorok, 28. júl 2009, 17:31

Ministerstvo zdravotníctva predložilo koncom júla do pripomienkového konania Správu o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2006-2008. Deskriptívna správa Úradu verejného zdravotníctva SR poukazuje na signifikantné regionálne rozdiely v chorobnosti ako aj v strednej dĺžke života. Autori dokumentu však neidentifikujú príčiny týchto rozdielov ani stratégie na ich zníženie.

utorok, 28. júl 2009, 17:15

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2009-2012. Dokument je z prevažnej časti doslovnou kópiou programu z roku 2003, s minimálnymi formulačnými úpravami.

pondelok, 13. júl 2009, 11:11

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Health Policy Institute na absenciu tejto vyhlášky upozorňoval štyri roky.

pondelok, 18. máj 2009, 13:45

Ministerstvo zdravotníctva vydalo novelu vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. Vyhláška MZ č. 169/2009 Z.z. obsahuje aj vzory tlačív. Vyšla však neskoro: v Zbierke zákonov bola publikovaná až 16. mája, teda deň po lehote, v ktorej mali zamestnanci na týchto tlačivách požiadať zamestnávateľa o vykonanie zúčtovania.

streda, 13. máj 2009, 3:46

Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely vyhlášky č. 364/2005 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom. Lehota na odoslanie pripomienok je do 26.5.2009.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia