streda, 06. apríl 2011, 21:41

DRG (Diagnoses Related Groups) je klasifikačný systém. Umožňuje zatriediť prípady (hospitalizácie) podľa diagnóz a diagnosticko – liečebných procedúr (výkonov) do skupín, ktoré majú podobné klinické charakteristiky a podobnú ekonomickú náročnosť. Tridsať rokov sa používa aj ako úhradový mechanizmus v akútnej ústavnej zdravotnej starostlivosti.

streda, 06. apríl 2011, 21:20

Odvetvia, ktoré v minulosti v slovenskej ekonomike expandovali, mali často podobnú nevýhodu: ich produkcia mala nízku mieru pridanej hodnoty a tak nesporný prínos týchto odvetví k ekonomickému rastu bol spojený s „otáčaním“ obrovskej masy tovaru. Zdravotníctvo má iný charakter: má neobyčajne vysokú mieru pridanej hodnoty a jeho potenciálna expanzia by významne prispela ku kvalitnejšiemu ekonomickému rastu.

streda, 06. apríl 2011, 20:40

 Na finančné problémy Všeobecnej zdravotnej poisťovne sme neupozorňovali len v našom newsletteri, ale aj v iných médiách. Za moje vyjadrenia v rozhovore pre Plus 7 dní že VšZP je „najzrelším kandidátom na bankrot“ a zlúčenie VšZP a SZP som okomentoval slovami, že „z chromého a krivého bežec nebude“ ma 20. 10. 2009 dokonca bývalá riaditeľka Zuzana Zvolenská zažalovala za neoprávnený zásah do dobrej povesti VšZP a chcela odo mňa osobne a HPI vysúdiť 1,1 milióna Sk.

streda, 06. apríl 2011, 20:38

Neupierame snahu nového vedenia zvrátiť smerovanie poisťovne. VšZP je však veľká, ťažkopádna loď, kde sa zmena kurzu premietne do reality až po mnohých kilometroch. Vládna koalícia má pochybnosti, či to bude stačiť na vyhnutie sa zrážke. Preto odkladá jej Deň zúčtovania na 1. júl 2012. 

streda, 06. apríl 2011, 20:30

V dôsledku svetovej finančnej a hospodárskej krízy pocítilo aj Nemecko zraniteľnosť systému financovaného z príspevkov naviazaných na príjmy obyvateľstva. Jedným z hlavných cieľov tohto zákona je preto postupný prechod od financovania závislého od vývoja príjmov obyvateľstva smerom k financovaniu príspevkami nezávislými od príjmu.

streda, 06. apríl 2011, 20:12

Jednání dospěla ke kompromisu a lékaři své výpovědi stáhli. Krize je tak patrně zažehnána. Dlouhodobé řešení reformy českého zdravotnictví je však stále v nedohlednu.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia