piatok, 31. máj 2013, 10:30 , a

Vo viacerých členských krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sú poplatky za návštevu lekára a hospitalizáciu štandardnou súčasťou financovania zdravotného systému. Vo väčšine krajín sa ako hlavný dôvod uvádza snaha o dosiahnutiach vyššej efektivity sektoru a zníženie nákladov poskytovania zdravotnej starostlivosti.

štvrtok, 12. júl 2012, 17:40

Na prelome mája a júna sa v Bratislave uskutočnil XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. Prednášky siedmich profesorov z krajín Európskej únie analyzovali systém perinatologickej medicíny v jednotlivých krajinách.

sobota, 21. apríl 2012, 16:00

Možnosti optimalizácie pri implementácii do slovenského zdravotníckeho systému

Implementácia austrálskeho DRG systému v Spolkovej republike Nemecko, ktorá prebiehala od roku 2003, bola spočiatku vnímaná s nedôverou. Výhody moderného financovania nemocníc prostredníctvom platieb za diagnózu iniciálne obavy postupne potlačilo. Hráči na zdravotníckom trhu si na transformáciu zvykli.

utorok, 14. jún 2011, 22:55

Možnosť vyberania dodatočného príspevku (Zusatzbeitrag) bola do nemeckého systému povinného zdravotného poistenia zavedená spolu so spustením Zdravotného fondu (Gesundheistfond) od roku 2009. Od 1. januára 2011 došlo k reforme dodatočného príspevku.

streda, 06. apríl 2011, 20:30

V dôsledku svetovej finančnej a hospodárskej krízy pocítilo aj Nemecko zraniteľnosť systému financovaného z príspevkov naviazaných na príjmy obyvateľstva. Jedným z hlavných cieľov tohto zákona je preto postupný prechod od financovania závislého od vývoja príjmov obyvateľstva smerom k financovaniu príspevkami nezávislými od príjmu.

nedeľa, 09. august 2009, 18:25

Prof. Bertram Häussler (*1953) pracuje od roku ako generálny riaditeľ v inštitúte IGES, ktoré je veľkým privátnym centrom pre rozvoj a výskum v zdravotníctve, so sídlom v Berlíne a od roku 2006 je zároveň je predsedom jeho Správnej rady.

štvrtok, 25. október 2007, 12:00 a

Keďže nemeckú vládu tvorí široká ľavo-pravá koalícia medzi kresťanskými demokratmi kancelárky Angely Merkelovej a sociálnymi demokratmi, z dvoch svetonázorovo odlišných vízií o fungovaní zdravotníctva vznikol kompromis, ktorý je viac politickým než odborným riešením.

štvrtok, 25. október 2007, 11:00

Podiel výdavkov na zdravotníctvo na HDP v Nemecku – na rozdiel od iných vyspelých krajín – nestúpa, ale stagnuje v rozpätí 10,3 – 10,8 %. Prečo je Nemecko také úspešné pri kontrole výšky zdravotníckych výdavkov? Rozhovor s riaditeľom nemeckého inštitútu IGES prof. Bertramom Häusslerom.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia