Úrad preveruje, či poisťovne uzavreli dosť zmlúv

štvrtok, 11. január 2007, 16:11

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou momentálne vykonáva dohľad nad stavom uzatvárania zmlúv poskytovateľov s novými zdravotnými poisťovňami (Union zdravotná poisťovňa a Európska zdravotná poisťovňa), ktorý bude trvať do konca januára 2007. Úrad preveruje, či tieto poisťovne odhadli dostatočný časový priestor pre rokovanie o zmluvách, či expedovali dostatočný počet zmlúv a či naplnili verejnú minimálnu sieť.

Pokiaľ by sa potvrdilo, že zdravotné poisťovne povinnosť nesplnili, úrad môže uložiť sankciu –  pokuta do 5 mil. Sk až odobratie licencie.

Zákon dáva povinnosť uzatvárať zmluvy len zdravotnej poisťovni. Zákon však rovnakú povinnosť nedáva poskytovateľovi, na čo úrad upozornil Ministerstvo zdravotníctva SR a inicioval legislatívnu zmenu.

Úrad upozorňuje, že aj poskytovateľ, ktorý nemá uzavretý zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou poistenca, je povinný mu poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Zdravotná poisťovňa je povinná mu poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivosť uhradiť.

V prípade problémov úrad odporúča kontaktovať v prvom rade svoju novú zdravotnú poisťovňu a promptne ju žiadať o zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. Ak by im nebolo vyhovené, mali by sa obrátiť na úrad .

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia