Značka: organizácia

piatok, 09. apríl 2010, 10:00 , a
Cieľom tohto policy papera je predstaviť kľúčové výzvy a návrhy riešení pre slovenské zdravotníctvo. Na tento účel budeme používať konceptuálny rámec, ktorý sa na zdravotný systém pozerá z pohľadu cieľov a nástrojov. Za tri kľúčové ciele považujeme zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva, zvyšovanie spokojnosti spotrebiteľov a finančnú ochranu pred katastrofickými nákladmi.
pondelok, 24. august 2009, 22:21

Health Maintenance Organisation (HMO) je organizácia, ktorá poskytuje alebo zabezpečuje riadenú starostlivosti v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (nemocnice, lekári atď.). Tieto organizácie sú špecifickým typom poisťovní (prevažne ziskových), ktoré financujú zdravotnú starostlivosť svojim poistencom podľa dopredu určených pravidiel u sieti svojich zmluvných poskytovateľov. 

štvrtok, 13. august 2009, 19:16

Gatekeeping (z angl. stráženie brány) je nástrojom riadenej starostlivosti. Úloha Gatekeepera býva jednou z úloh lekárov prvého kontaktu, predovšetkým praktického všeobecného lekára. Túto funkcionalitu väčšinou nariaďuje lekárovi zdravotná poisťovňa a jej cieľom je, aby mal pacient jedného lekára, ktorý má ucelený obraz o jeho zdravotnom stave a pohybe v systéme zdravotníctva. Každá ďalšia zdravotná starostlivosť nad rámec starostlivosti poskytovanej Gatekeeperom musí byť ním odporúčaná alebo schválená.

sobota, 10. január 2009, 11:00

Na základe uznesenia vlády č. 462 z mája 2007 (bod C3) ministerstvo zdravotníctva vypracovalo „Projekt vytvorenia jednej verejnoprávnej zdravotnej poisťovne zlúčením Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. a Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s.“ . Myslíme si, že zlúčenie VšZP a SZP by malo byť logickým krokom vlády. Technicky sa dá uskutočniť veľmi jednoducho – a to prevodom poistného kmeňa SZP do VšZP.

pondelok, 16. jún 2008, 12:00

Takzvané „minútové kliniky“ sú malé zdravotnícke centrá, ktoré vznikali pôvodne v rámci veľkých obchodných reťazcov. Tie umožňovali počas nákupu či už potravín alebo iného tovaru, v prípade potreby zdravotnej starostlivosti, absolvovať bežné zdravotné vyšetrenie, ako napríklad očkovanie alebo testy na prítomnosť streptokoka v hrdle.

pondelok, 16. jún 2008, 9:00

26. mája 2008 zrušil maďarský parlament tie časti zákona o zdravotnom poistení, ktorými sa mal v Maďarsku zaviesť pluralitný model zdravotného poistenia.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia