Poisťovne a akciovky hospodária vyrovnane

pondelok, 02. apríl 2007, 12:23

Celkový dlh v rezorte zdravotníctva dosiahol ku koncu vlaňajška 6,821 mld. Sk. Ako sa uvádza v informácii, ktorú vláde na najbližšom zasadnutí predloží minister zdravotníctva Ivan Valentovič, od konca roku 2005 sa dlh v zdravotníctve na istine prehĺbil o 1,187 mld. Sk. Pokles dlhu vlani zaznamenali zdravotné poisťovne, ktoré znížili svoju zadlženosť o 1,121 mld. Sk a väčšinu svojich záväzkov platia v lehote splatnosti, uvádza agentúra SITA.

Dlh zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva dosiahol z celkovej sumy 4,435 mld. Sk. Až 88 % z ich celkového dlhu predstavuje dlh voči súkromnému sektoru. V tom má najvyšší podiel dlh voči dodávateľom liekov – až 57 %, dlh voči ostatným dodávateľom je 12 %, dlh voči dodávateľom plynu, vody a energií je 9 % a dlh voči investičným dodávateľom je 8 %. Dlhy zdravotníckych zariadení transformovaných na akciové spoločnosti dosiahli 14 mil. Sk. „Väčšina  zdravotníckych zariadení, ktoré boli pretransformované na akciové spoločnosti je bez dlhu, vykazuje len záväzky v lehote splatnosti,“ uvádza ministerstvo vo svojej správe.

Zadlženie delimitovaných zdravotníckych zariadení a transformovaných na neziskové organizácie ku koncu decembra dosiahlo 2,275 mld. Sk a dlh zdravotných poisťovní predstavoval 97 mil. Sk. Ako sa uvádza v správe, na dlhu v zdravotníctve sa tak najväčším, 65-percentným podielom, podieľajú zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti ministerstva, podiel 33,35 % tvoria delimitované a neziskové zariadenia. Dlh zdravotných poisťovní sa na celkovom počte podieľa 1,42 % a dlh akciových spoločností 0, 21 %.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia