Rast HDP o 8,9 % niekoho dokázal aj sklamať

piatok, 01. jún 2007, 16:00

Štatistický úrad zverejnil svoj rýchly odhad HDP za prvý štvrťrok. Vyplýva z neho medziročný reálny rast ekonomiky o 8,9 %. Tento veľmi priaznivý výsledok súvisel hlavne s rastom pridanej hodnoty v priemyselnej výrobe, najmä vo výrobe strojov, elektrických zariadení a dopravných prostriedkov. To vôbec neprekvapuje. Prekvapuje skôr pesimistická reakcia komentátorov v niektorých médiách, ktorí tento výsledok vnímali ako mierne sklamanie.

Pocit sklamania v tejto situácii zrejme súvisí s neadekvátnymi očakávaniami po zverejnení mimoriadne priaznivých čísel o raste HDP v druhom polroku 2006. Iste, po takmer 10-percentnom raste HDP v treťom a štvrtom štvrťroku 2006 sa aj tých 8,9 % v prvom štvrťroku 2007 môže zdať ako prejav slabnúceho výkonu ekonomiky.

Je však chybou okamžite podľahnúť neadekvátnym očakávaniam a po prekvapivo dobrých vlaňajších výsledkoch očakávať ďalšie dramatické zlepšovanie. Dôvody sú aspoň dva:

  • Dôvod matematický: Nepriaznivo pôsobí bázický efekt. Tohtoročné hodnoty makroekonomických agregátov porovnávame s ich vlaňajšou veľmi priaznivou úrovňou. Ich percentuálny prírastok už preto nemusí byť taký prekvapivo dobrý.
  • Dôvod ekonomický: Silný rast v rokoch 2006 a 2007 je v značnej miere extenzívny (to však nie je v tomto prípade myslené ako negatívum). Je vyvolaný štartom relatívne malého počtu nových ale veľkých podnikov. Nábehová krivka ich výroby nie je dostatočne detailne známa (ani istá), čo vnáša neistotu do prognóz. A nemožno počítať stále s obnovou takéhoto zdroja rastu.

Hodnotu 8,9 % nemožno vnímať ako znak oslabenia výkonu ekonomiky, skôr ako pokračovanie mimoriadne silného, v podmienkach EÚ výnimočného rastu. Hoci ešte nie sú známe detaily, možno predpokladať, že na stránke použitia HDP sa oproti minulosti podstatne zlepšil stav čistého exportu (a to pri pokračujúcom raste domáceho dopytu).

V ďalších štvrťrokoch nemôže prekvapiť ani ďalší mierny pokles tempa rastu HDP, lebo v druhom polroku radikálne stúpne minuloročná porovnávacia základňa. Stále však pôjde o hodnoty patriace k tým najlepším aj v globálnom meradle.

Podľa doterajších skúseností s tzv. rýchlymi odhadmi HDP možno predpokladať, že spresnená hodnota sa bude iba nepatrne líšiť od rýchleho odhadu.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia